Znaleziono 15 artykułów

Małgorzata Kociszewska-Panaszek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Globalizacja a kulturowe ujęcie organizacji o zasięgu międzynarodowym Małgorzata Kociszewska-Panaszek Adam Panaszek s. 9-26
  Zacytuj
 • Udostępnij
Konkurencyjność i globalizacja - dylematy we współczesnym świecie Małgorzata Kociszewska-Panaszek s. 15-26
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przywództwo w organizacji Małgorzata Kociszewska-Panaszek Adam Panaszek s. 45-65
  Zacytuj
 • Udostępnij
Realizacja założeń Strategii Lizbońskiej – próba bilansu Małgorzata Kociszewska-Panaszek Adam Panaszek s. 59-78
  Zacytuj
 • Udostępnij
System zarządzania środowiskowego jako przejaw bezpieczeństwa ekologicznego Małgorzata Kociszewska-Panaszek Krzysztof Skusiewicz s. 87-98
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ekologia w działalności przedsiębiorstw Małgorzata Kociszewska-Panaszek s. 91-111
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ wymiarów kultury narodowej na paradygmaty przywództwa w kontekście zarządzania międzykulturowego Małgorzata Kociszewska-Panaszek Adam Panaszek s. 103-121
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ wymiarów kultury narodowej na paradygmaty przywództwa w kontekście zarządzania międzykulturowego Małgorzata Kociszewska-Panaszek Adam Panaszek s. 116-131
  Zacytuj
 • Udostępnij
Tarcza antyrakietowa w Polsce : przypadek zarządznia bezpieczeństwem narodowym Piotr Kinas Małgorzata Kociszewska-Panaszek Krzysztof Skusiewicz s. 119-141
  Zacytuj
 • Udostępnij
Spojrzenie na problematykę przywództwa oraz nowe role menedżerów organizacji międzykulturowych Małgorzata Kociszewska-Panaszek Adam Panaszek s. 132-148
  Zacytuj
 • Udostępnij
Bezpieczeństwo ekologiczne w kontekście systemu zarządzania środowiskowego EMAS Małgorzata Kociszewska-Panaszek s. 165-176
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rozwój ekonomii ekologicznej Małgorzata Kociszewska-Panaszek s. 192-215
  Zacytuj
 • Udostępnij
Międzynarodowe aspekty zarządzania Małgorzata Kociszewska-Panaszek Adam Panaszek s. 211-232
  Zacytuj
 • Udostępnij
Spojrzenie na problematykę przywództwa oraz nowe role menedżerów organizacji międzykulturowych Małgorzata Kociszewska-Panaszek Adam Panaszek s. 305-322
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie międzykulturowe a paradygmaty przywództwa Małgorzata Kociszewska-Panaszek s. 313-327
  Zacytuj
 • Udostępnij