Znaleziono 8 artykułów

Małgorzata Klimka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Psychologia narracyjna źródłem nowych metod humanistycznego zarządzania personelem Grażyna Budzińska Małgorzata Klimka s. 5-15
  Zacytuj
 • Udostępnij
Adaptacja pracowników do wyzwań współczesnego rynku pracy w kontekście integracji europejskiej Małgorzata Klimka s. 43-61
  Zacytuj
 • Udostępnij
Being Positive : approaching Career Design from the Perspective of Positive Psychology Grażyna Budzińska Małgorzata Klimka s. 89-100
Analiza percepcji pojęcia kryzys w kontekście poczucia koherencji i cech osobowości : doniesienie z badań Małgorzata Klimka Ewa Kliza s. 125-148
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przyczyny stosowania mobbingu przez kadrę kierowniczą a postawy rodzicielskie – próba analizy zjawiska Małgorzata Klimka s. 135-148
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wyzwania współczesnego rynku pracy a zasoby niezbędne do radzenia sobie z trudnościami w budowaniu ścieżki kariery zawodowej w percepcji młodzieży Małgorzata Klimka s. 183-195
Style kierowania małą firmą rodzinną a postawy rodzicielskie Małgorzata Klimka Małgorzata Krajewska-Nieckarz s. 231-242
  Zacytuj
 • Udostępnij
Pozytywna perspektywa w zarządzaniu zmianą : podejście afirmujące i coaching rozwiązań Grażyna Budzińska Małgorzata Klimka s. 313-332
  Zacytuj
 • Udostępnij