Znaleziono 7 artykułów

Anna Lubrańska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gotowość do zmiany na przykładzie badań przedstawicieli kadry kierowniczej Anna Lubrańska s. 3-16
Środowisko pracy a wypalenie zawodowe : analiza wzajemnych relacji na przykładzie badań reprezentantów różnych obszarów aktywności Anna Lubrańska s. 35-45
Podmiotowe i sytuacyjne wyznaczniki twórczości w organizacji Anna Lubrańska s. 105-118
Motywy współczesnych wolontariuszy w aspekcie różnic pokoleniowych Anna Lubrańska Ewa Zawira s. 159-173
Emocjonalna charakterystyka miejsca pracy a doświadczanie wypalenia zawodowego Anna Lubrańska s. 167-182
    Zacytuj
  • Udostępnij
Człowiek wobec zmian w organizacji Anna Lubrańska s. 171-182
"Psychologia starzenia się i strategie dobrego życia", A. Błachnio, K. Kuryś-Szyncel, E. Martynowicz, A. Molesztak, Warszawa 2017 : [recenzja] Anna Lubrańska A. Błachnio (aut. dzieła rec.) K. Kuryś-Szyncel (aut. dzieła rec.) E. Martynowicz (aut. dzieła rec.) A. Molesztak (aut. dzieła rec.) s. 219-221