Znaleziono 10 artykułów

Małgorzata Baran

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Metody zarządzania projektami unijnymi realizowanymi przez uczelnie wyższe Małgorzata Baran Monika Kłos s. 7-17
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przepływ wiedzy w ramach klastrów przedsiębiorstw Małgorzata Baran s. 33-41
Orientacja zadaniowa w administracji publicznej – perspektywa strategiczna Małgorzata Baran Jacek Strojny s. 43-55
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nowoczesne modele kształcenia Lifelong Learning testowane w uczelniach wyższych w ramach projektów innowacyjnych Małgorzata Baran Monika Kłos Jacek Strojny s. 43-53
  Zacytuj
 • Udostępnij
Techniki zarządzania zasobami ludzkimi w projekcie Małgorzata Baran Bożena Klimczak Monika Kłos Jacek Strojny s. 99-112
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kreowanie zachowań przedsiębiorczych w procesie zarządzania zespołem projektowym na przykładzie uczelni wyższej Małgorzata Baran Monika Kłos Jacek Strojny s. 120-134
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorczość i innowacyjność w zarządzaniu rozwojem JST Małgorzata Baran Jacek Strojny s. 187-198
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kultura projektowa w procesie zarządzania projektami na uczelniach wyższych – wyniki badania Małgorzata Baran Monika Kłos Jacek Strojny s. 191-206
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kompleksowe podejście do zarządzania projektami na przykładzie uczelni wyższej Małgorzata Baran Jacek Strojny s. 247-262
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czynniki sukcesu w praktyce zarządzania miękkimi projektami unijnymi w uczelniach wyższych Małgorzata Baran Monika Kłos s. 275-285
  Zacytuj
 • Udostępnij