Znaleziono 25 artykułów

Jacek Strojny

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zarządzanie przedsiębiorcze w dobie globalizacji – perspektywa kulturowa Jacek Strojny s. 27-32
  Zacytuj
 • Udostępnij
Orientacja zadaniowa w administracji publicznej – perspektywa strategiczna Małgorzata Baran Jacek Strojny s. 43-55
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zagadnienie planowania działań w administracji lokalnej – programowanie rozwoju Jacek Strojny s. 43-57
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nowoczesne modele kształcenia Lifelong Learning testowane w uczelniach wyższych w ramach projektów innowacyjnych Małgorzata Baran Monika Kłos Jacek Strojny s. 43-53
  Zacytuj
 • Udostępnij
Programowanie rozwoju przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny Anna Prusak Jacek Strojny s. 50-63
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorczość Polski Wschodniej – ocena potencjału rozwojowego z wykorzystaniem analizy porównawczej Michał Kościółek Jacek Strojny s. 64-81
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorczość w badaniach empirycznych Instytutu Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Jacek Strojny s. 65-75
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorczość a edukacja akademicka – analiza badań studentów Wydziału Zarządzania studiów stacjonarnych I stopnia Politechniki Rzeszowskiej Katarzyna Horska Jacek Strojny s. 78-95
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza porównawcza potencjału przedsiębiorczego w układzie regionalnym = The comparative analysis of the entrepreneurial potential in the regional structure Dawid Karaś Jacek Strojny s. 93-112
  Zacytuj
 • Udostępnij
Regionalny rynek pracy – analiza sytuacji młodych ludzi w Polsce Wschodniej Dawid Karaś Jacek Strojny s. 98-110
  Zacytuj
 • Udostępnij
Techniki zarządzania zasobami ludzkimi w projekcie Małgorzata Baran Bożena Klimczak Monika Kłos Jacek Strojny s. 99-112
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wielowymiarowa analiza przedsiębiorczości – metodologia, narzędzia i znaczenie dla społeczeństwa informacyjnego Bogusław Stankiewicz Jacek Strojny s. 117-132
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kreowanie zachowań przedsiębiorczych w procesie zarządzania zespołem projektowym na przykładzie uczelni wyższej Małgorzata Baran Monika Kłos Jacek Strojny s. 120-134
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykorzystanie benchmarkingu w zarządzaniu strategicznym administracją publiczną Stanisław Gędek Michał Kościółek Jacek Strojny s. 127-142
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zastosowanie "smart specialisation" przy wykorzystaniu benchmarkingu na przykładzie województwa podkarpackiego i małopolskiego Michał Kościółek Jacek Strojny s. 128-139
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza preferencji wyboru studiów jako przykład przedsiębiorczego działania uczelni na regionalnym rynku edukacyjnym Bożena Klimczak Danuta Kostrzewa Anna Prusak Jacek Strojny s. 139-153
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza potencjału przedsiębiorczego województwa podkarpackiego Jacek Strojny s. 176-197
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykorzystanie metody AHP w zarządzaniu strategicznym JST Bożena Klimczak Danuta Kostrzewa Jacek Strojny s. 183-195
  Zacytuj
 • Udostępnij
Orientacja zadaniowa jako systemowe podejście do zarządzania oparte na filozofii zarządzania projektami Jacek Strojny s. 185-195
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorczość i innowacyjność w zarządzaniu rozwojem JST Małgorzata Baran Jacek Strojny s. 187-198
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kultura projektowa w procesie zarządzania projektami na uczelniach wyższych – wyniki badania Małgorzata Baran Monika Kłos Jacek Strojny s. 191-206
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zróżnicowanie przestrzenne potencjału przedsiębiorczego w województwie podkarpackim Dawid Karaś Natalia Kopeć Jacek Strojny s. 198-214
  Zacytuj
 • Udostępnij
Potencjał przedsiębiorczy Podkarpacia – analiza benchmarkowa województwa na tle wybranych regionów Dawid Karaś Natalia Kopeć Jacek Strojny s. 215-228
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorczość jako determinanta konkurencyjności organizacji zorientowanej projektowo Magdalena Berezowska Jacek Strojny s. 225-232
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kompleksowe podejście do zarządzania projektami na przykładzie uczelni wyższej Małgorzata Baran Jacek Strojny s. 247-262
  Zacytuj
 • Udostępnij