Znaleziono 6 artykułów

Stanisław Gędek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analiza wpływu ukształtowania rozłogu na wyniki ekonomiczne gospodarstw rodzinnych Lubelszczyzny Urszula Gozdalik Stanisław Gędek s. 91-103
Wykorzystanie benchmarkingu w zarządzaniu strategicznym administracją publiczną Stanisław Gędek Michał Kościółek Jacek Strojny s. 127-142
    Zacytuj
  • Udostępnij
Gospodarstwo rolne w świetle teorii : studium porównawcze Stanisław Gędek s. 199-214
Granice intensyfikacji produkcji mleka : rozwiązania modelowe Jerzy Bartoszcze Stanisław Gędek s. 215-219
La conception de Stanislas Staszic de l'aide aux agriculteurs Stanisław Gędek s. 351-362
Methods of Considering Risk in Programming Models Used in Agriculture Stanisław Gędek s. 363-379