Znaleziono 7 artykułów

Grzegorz Jokiel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Negatywne egzemplifikacje wpływu dorobku nauki na praktykę organizacji i zarządzania Grzegorz Jokiel s. 9-18
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nieposkromiona kreatywność pracowników Grzegorz Jokiel s. 25-32
  Zacytuj
 • Udostępnij
Identyfikacja i wykorzystanie potencjału organizacyjnego w zarządzaniu projektami Grzegorz Jokiel s. 39-49
  Zacytuj
 • Udostępnij
Potencjał organizacyjny w obszarze logistyki Grzegorz Jokiel s. 51-58
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ograniczenia teorii ograniczeń w zarządzaniu projektami Grzegorz Jokiel s. 51-60
  Zacytuj
 • Udostępnij
Reinżynieria procesów na przykładzie wydziału napraw sprzętu w trybie pozagwarancyjnym Grzegorz Jokiel s. 117-128
  Zacytuj
 • Udostępnij
Teoria ograniczeń a przedsięwzięcia realizowane w oparciu o Prawo zamówień publicznych Grzegorz Jokiel s. 129-142
  Zacytuj
 • Udostępnij