Znaleziono 9 artykułów

Łukasz Prysiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Łukasz Prysiński Jan Woroniecki s. 5-7
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wstęp Łukasz Prysiński Łukasz Sułkowski Marian Walczak s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
The impact of differences in tax and accounting law on the assessment of the efficiency of business in the manufacturing sector Łukasz Prysiński s. 41-52
  Zacytuj
 • Udostępnij
The use of accounting tools in the assessment of enterprise financing policy – debt and liquidity Wiktor Kołysko Łukasz Prysiński s. 83-92
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sytuacja finansowa liderów branż dynamicznie rozwijających się w warunkach kryzysu finansowego Łukasz Prysiński s. 109-122
  Zacytuj
 • Udostępnij
Szanse rozwoju inwestycji niematerialnych w przemyśle tekstylnym Łukasz Prysiński s. 111-127
  Zacytuj
 • Udostępnij
Relacje pomiędzy cyklem konwersji gotówki a stabilnością płynności finansowej w wybranych branżach Łukasz Prysiński s. 205-215
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie majątkiem i kapitałem obrotowym w warunkach kryzysu a kondycja finansowa przedsiębiorstw w wybranych branżach - studium przypadku Łukasz Prysiński s. 329-344
  Zacytuj
 • Udostępnij
Selected aspects of receivables management in the context of economic recovery Germinal Isern Łukasz Prysiński s. 361-372
  Zacytuj
 • Udostępnij