Znaleziono 8 artykułów

Krystyna Leszczewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Model biznesu jako koncepcja prowadzenia przedsiębiorstwa Krystyna Leszczewska s. 65-75
  Zacytuj
 • Udostępnij
Działania państwa na rzecz eliminowania barier rozwoju przedsiębiorczości w Polsce Krystyna Leszczewska s. 87-99
Wyróżnianie rodzinności jako specyficznej cechy prowadzenia działalności gospodarczej Krystyna Leszczewska s. 91-106
  Zacytuj
 • Udostępnij
Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości akademickiej na przykładzie województwa podlaskiego Krystyna Leszczewska s. 133-146
  Zacytuj
 • Udostępnij
Model biznesu jako koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym Krystyna Leszczewska s. 189-200
  Zacytuj
 • Udostępnij
Problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych na przykładzie województwa podlaskiego Krystyna Leszczewska s. 247-260
  Zacytuj
 • Udostępnij
Motywy i formy internacjonalizacji firm rodzinnych Krystyna Leszczewska Katarzyna Zaniewska s. 261-271
  Zacytuj
 • Udostępnij
Funkcjonowanie firm rodzinnych w niestabilnym otoczeniu Krystyna Leszczewska s. 269-282
  Zacytuj
 • Udostępnij