Znaleziono 10 artykułów

Maria Danuta Głowacka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy motywowania personelu pielęgniarskiego na podstawie badań ankietowych Beata Grochowiak Maria Danuta Głowacka s. 29-36
Finansowanie usług zdrowotnych w kontekście aktualnie wdrażanych zmian w systemie ochrony zdrowia Maria Danuta Głowacka Jolanta Sielska Joanna Zdanowska s. 43-55
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zjawiska kryzysowe w wybranych obszarach funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej Piotr Czajka Maria Danuta Głowacka s. 155-163
Komunikacja jako element kompetencji zawodowych pracowników służby zdrowia Maria Danuta Głowacka Ewa Jakubek Monika Matecka s. 167-182
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wybrane aspekty diagnozy wizerunku zakładu opieki zdrowotnej na przykładzie GPSK UM w Poznaniu Piotr Czajka Maria Danuta Głowacka s. 209-218
Zarządzanie jakością pracy członków organizacji Maria Danuta Głowacka Alicja Głowacka-Rębała Iwona Nowakowska Renata Rasińska s. 217-225, 253
Tożsamość i wizerunek podmiotów leczniczych na przykładzie wybranych szpitali klinicznych w Poznaniu Maria Danuta Głowacka Ewa Jakubek Monika Matecka Piotr Stawny s. 251-263
Kształtowanie zachowań menedżerskich przez podmiot leczniczy Maria Danuta Głowacka Iwona Nowakowska Renata Rasińska s. 267-278
  Zacytuj
 • Udostępnij
Efektywne zarządzanie personelem medycznym przez pryzmat wymiarów jakości pracy Maria Danuta Głowacka Iwona Nowakowska Renata Rasińska Agnieszka Łukomska s. 279-288
  Zacytuj
 • Udostępnij
Determinanty decyzyjne związane z zakupem leków OTC przez młodych konsumentów Piotr Czajka Maria Danuta Głowacka s. 471-479