Znaleziono 21 artykułów

Marek Tomaszewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sieci dostaw a aktywność innowacyjna przemysłu w województwie zachodniopomorskim w latach 2009-2011 Piotr Dzikowski Marek Tomaszewski s. 53-66
Czynniki wywołujące ryzyko przy wprowadzaniu innowacyjnych instrumentów zarządzania w sektorze publicznym Marek Tomaszewski s. 59-66
Endogeniczny i egzogeniczny rozwój innowacji w regionalnych systemach przemysłowych Polski : studia przypadków Marek Tomaszewski Arkadiusz Świadek s. 65-88
Selected determinants of coopetition of industrial enterprises in South-Western Poland in 2009-2011 Marek Tomaszewski s. 102-115
Nad Seretem, czyli w Europie : o prozie Zygmunta Haupta Marek Tomaszewski s. 126-132
Magiczna triada Tadeusza Konwickiego Marek Tomaszewski s. 135-149
"Pan Tadeusz" à rebours, czyli nowe wcielenie litewsko-białoruskiej przyrody w polskiej prozie po 1970 r. Marek Tomaszewski s. 178-192
Finansowe aspekty kooperacji przedsiębiorstwm funkcjonujacych e sieciach lokalnych Marek Tomaszewski s. 197-208
    Zacytuj
  • Udostępnij
Structural Determinants of Innovation in Industry : The Pavitt Model in the Polish Economy Piotr Dzikowski Jadwiga Gorączkowska Marek Tomaszewski Arkadiusz Świadek s. 202-224
Endo- i egzogeniczne uwarunkowania kształtowania współpracy innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce południowo-zachodniej w latach 2008-2010 Piotr Dzikowski Marek Tomaszewski s. 221-235
Wielkość przedsiębiorstwa a sieci współpracy innowacyjnej w Polsce Zachodniej Rafał Szymański Marek Tomaszewski s. 237-249
Zasięg sprzedaży a aktywność innowacyjna w mazowieckim systemie przemysłowym Marek Tomaszewski Arkadiusz Świadek s. 255-268
Wybrane czynniki wpływające na nawiązanie współpracy innowacyjnej przedsiębiorców ze szkołami wyższymi na terenie Polski Zachodniej w latach 2009–2011 Marek Tomaszewski s. 287-298
    Zacytuj
  • Udostępnij
Aktywność innowacyjna mikro i małych przedsiębiorstw i jej ograniczenia w regionach zachodniopomorskim i lubuskim : modelowanie probitowe Marek Tomaszewski Arkadiusz Świadek s. 290-300
Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości a kooperacja innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych : analiza porównawcza województw dolnośląskiego i zachodniopomorskiego Marek Tomaszewski s. 307-324
Wybrane czynniki kształtujące współpracę innowacyjną między przedsiębiorstwami przemysłowymi z terenu województwa lubuskiego a jednostkami naukowo-badawczymi w latach 2009-2011 Marek Tomaszewski s. 313-327
Regionalna polityka innowacyjna w świetle klasycznych teorii rozwoju regionalnego Marek Tomaszewski Arkadiusz Świadek s. 339-350
Budżet zadaniowy jako instrument poprawiający efektywność wydatkowania środków w sektorze publicznym : na przykładzie miasta Szczecina Marek Tomaszewski s. 385-393
    Zacytuj
  • Udostępnij
Budżet zadaniowy jako źródło informacji na temat warunków życia mieszkańców gminy Marek Tomaszewski s. 433-439
Znaczenie powiązań przemysłowych dla aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw Polski Zachodniej (na podstawie województw dolnośląskiego i zachodniopomorskiego w latach 2006-2008) Marek Tomaszewski Arkadiusz Świadek s. 461-479
Podstawy prawne do zarządzania ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie miasta Szczecin Marek Tomaszewski s. 503-512