Znaleziono 5 artykułów

Tomasz Studzieniecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Strategie rozwoju polskich euroregionów Tomasz Studzieniecki s. 13-28
    Zacytuj
  • Udostępnij
Rynek usług sportowo-rekreacyjnych typu fitness w aglomeracji trójmiejskiej Stanisław Kowalewski Tomasz Studzieniecki s. 93-104
Turystyka w strategiach i programach rozwoju gminy – studium przypadku miasta Szczecina Tomasz Studzieniecki s. 115-129
    Zacytuj
  • Udostępnij
Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej : nowy instrument prawny i ekonomiczny ułatwiający rozwój turystyki transgranicznej w Polsce Tomasz Studzieniecki s. 175-186
Euroregiony : potencjał turystyczny Tomasz Studzieniecki s. 229-239