Znaleziono 15 artykułów

Ewa Kupcewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ocena wiedzy pacjentów na temat alergicznych chorób układu oddechowego w wybranym zakładzie opieki zdrowotnej = Verification of knowledge of patients of the chosen healthcare centre about allergic respiratory diseases Ewa Kupcewicz Małgorzata Maziarz s. 87-97
  Zacytuj
 • Udostępnij
Akceptacja choroby a poczucie satysfakcji z życia w grupie chorych leczonych z powodu dyskopatii = Acceptance of illnessand the feeling of satisfaction with life in a group of degenerative disc disease patients Ewa Kupcewicz Małgorzata Wojtkowska s. 157-170
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ wybranych czynników socjodemograficznych na jakość życia chorych z cukrzycą typu 2 = The influence of the selected sociodemographic factors on the quality of life of type 2 diabetic patients Ewa Kupcewicz Katarzyna Witkowska s. 189-202
  Zacytuj
 • Udostępnij
Profil jakości życia pacjentów korzystających z usług lekarza rodzinnego Beata Fischer Ewa Kupcewicz Anna Szypulska Iwona Wołosewicz s. 259-277
  Zacytuj
 • Udostępnij
Poczucie satysfakcji z życia a strategie radzenia sobie ze stresem w pracy pielęgniarek zatrudnionych w oddziałach psychiatrycznych Ewa Kupcewicz Emilia Zwoźniak s. 281-295
  Zacytuj
 • Udostępnij
Oczekiwania pacjentów wobec lekarza i pielęgniarki w podstawowej opiece zdrowotnej Beata Fischer Ewa Kupcewicz Anna Szypulska Iwona Wołosewicz s. 293-322
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ wybranych czynników socjodemograficznych na jakość życia osób chorych na stwardnienie rozsiane Iwona Hincman Ewa Kupcewicz s. 297-312
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza strategii radzenia sobie ze stresem w grupie pielęgniarek anestezjologicznych Ewa Kupcewicz Ewa Waszczak s. 313-326
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ stresu na poziom satysfakcji z życia u chorych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej Beata Fischer Ewa Kupcewicz Anna Szypulska Iwona Wołosewicz s. 339-350
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czynniki warunkujące jakość życia pielęgniarek anestezjologicznych Ewa Kupcewicz Ewa Waszczak s. 339-353
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wartościowanie zdrowia w opinii studiujących pielęgniarek Ewa Kupcewicz s. 355-371
  Zacytuj
 • Udostępnij
Akceptacja i przystosowanie psychiczne do choroby nowotworowej Ewa Franke Ewa Kupcewicz s. 373-387
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zachowania związane ze zdrowiem u chorych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej Beata Fischer Ewa Kupcewicz Anna Szypulska Iwona Wołosewicz s. 379-394
  Zacytuj
 • Udostępnij
Profilaktyka zagrożeń mikrobiologicznych w środowisku pracy na przykładzie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie Ewa Kupcewicz Iwona Wołosewicz s. 389-403
  Zacytuj
 • Udostępnij
Akceptacja choroby nowotworowej wyznacznikiem jakości życia Ewa Kupcewicz s. 419-431
  Zacytuj
 • Udostępnij