Znaleziono 6 artykułów

Jacek Nazdrowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowoczesne myślenie strategiczne w zarządzaniu polskimi przedsiębiorstwami Jacek Nazdrowicz s. 13-22
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przeszkody w procesie podejmowania decyzji strategicznych w przedsiębiorstwie Jacek Nazdrowicz s. 23-36
  Zacytuj
 • Udostępnij
Konkurencyjność polskiej gospodarki na podstawie badań innowacyjności państw Unii Europejskiej Jacek Nazdrowicz s. 35-46
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ryzyko w procesach decyzyjnych Jacek Nazdrowicz s. 45-60
  Zacytuj
 • Udostępnij
Procesy decyzyjne w tworzeniu innowacyjności polskich przedsiębiorstw Jacek Nazdrowicz s. 73-81
  Zacytuj
 • Udostępnij
Profil kompetencyjny menedżera innowacji Jacek Nazdrowicz s. 95-110
  Zacytuj
 • Udostępnij