Znaleziono 12 artykułów

Władysław Szymański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Władysław Szymański s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Globalizacja i jej wpływ na tradycyjną teorię ekonomii i teorię przedsiębiorstwa Władysław Szymański s. 7-25
Globalizacja wymaga zmiany myślenia o gospodarce i rozwoju : (wnioski dla Polski) Władysław Szymański s. 7-28
Niestabilność światowych finansów – przyczyny i konsekwencje Władysław Szymański s. 9-22
  Zacytuj
 • Udostępnij
Finanse w roli dopingu gospodarczego Władysław Szymański s. 29-44
  Zacytuj
 • Udostępnij
Znaczenie organów w tworczości Edwarda Bogusławskiego - refleksje wykonawcy Władysław Szymański s. 123-129
"Globalizacja - wyzwania i zagrożenia", Władysław Szymański, Warszawa 2001 : [recenzja] Tomasz Jarocki Władysław Szymański (aut. dzieła rec.) s. 157-159
"Kryzys Globalny. Pierwsze przybliżenie", Władysław Szymański, Warszawa 2009 : [recenzja] Krzysztof Opolski Władysław Szymański (aut. dzieła rec.) s. 169-172
Zmiany funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach globalizacji Władysław Szymański s. 185-200
Argumenty za i przeciw wejściu Polski do strefy euro = The entrance of Poland to the euro zone - arguments for and against Władysław Szymański s. 189-200
  Zacytuj
 • Udostępnij
Globalizacja bez odwrotu? Radosław Malikowski Władysław Szymański (aut. dzieła rec.) s. 421-423
Przedsiębiorstwo w procesie globalizacji Władysław Szymański s. 459-467
  Zacytuj
 • Udostępnij