Znaleziono 2 artykuły

Danuta Rozpędowska-Matraszek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kapitał ludzki jako gwarant konkurencyjności usług medycznych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej = Human Capital as a Guarantee of Medical Services Competitiveness in Public Healthcare Facilities Danuta Rozpędowska-Matraszek s. 161-178
    Zacytuj
  • Udostępnij
The assessment of health care system operation efficiency based on the example of poviats of Łódź and West Pomeranian voivodships Danuta Rozpędowska-Matraszek s. 169-189