Znaleziono 7 artykułów

Urszula Żuławska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Ryszard Piasecki Urszula Żuławska s. 5
  Zacytuj
 • Udostępnij
Introducción Ryszard Piasecki Urszula Żuławska s. 7
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rynki finansowe Azji Południowo-Wschodniej w dobie kryzysu finansowego : przykład Korei i Malezji = Financial Markets in Southeast Asia during the Global Financial Crisis : the Cases of South Korea and Malaysia Anna Bąkiewicz Urszula Żuławska s. 7-21
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie regionem turystycznym: Przykład regionu Bieszczad w latach 1952−2014 Ewa Szulc‐Dąbrowiecka Urszula Żuławska s. 99-112
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kryzys ukraiński a stabilność rynków walutowych : komunikat z badań Urszula Żuławska s. 131-140
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przepływy kapitałowe do Irlandii i Republiki Południowej Afryki w czasie obecnego kryzysu Urszula Żuławska s. 151-164
  Zacytuj
 • Udostępnij
La influencia de la crisis Argentina en el sistema económico Argentino Urszula Żuławska s. 175-185, 202
  Zacytuj
 • Udostępnij