Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 51
Studia Philosophiae Christianae
1996, Tom 32, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poglądy filozoficzne profesora Szczepana Witolda Ślagi Kazimierz Kloskowski s. 11-36
Sympozjum wokół ewolucji i początków życia na Ziemi s. 37-42
Czy darwinowska teoria doboru naturalnego jest dogmatem współczesnej biologii? : uwagi o socjologicznych aspektach współczesnych nauk ścisłych niestosowanych Adam Łomnicki s. 43-54
Problem eukariogenezy w świetle badań nad ewolucją i filogenezą pierwotniaków Leszek Kuźnicki s. 55-72
Ewolucyjna wizja przyrody a XIX-wieczny teizm Józef Życiński s. 73-89
Kosmologiczne znaczenie ewolucji biologicznej Michał Heller s. 91-99
Życie ze światła : biosystemogeneza w świetle koncepcji elektromagnetycznej natury życia Marian Wnuk s. 101-123
Ewolucja, komunikacja, czas Mieczysław Lubański s. 125-136
Laudacje : w poszukiwaniu początków życia ludzkiego Bernard Hałaczek s. 137-144
Moje spotkanie z ks. Szczepanem Ślagą Władysław Krajewski Edmund Morawiec s. 144-147
Kontrowersje metametodologiczne dotyczące usprawiedliwiania teorii metodologicznych Zygmunt Hajduk s. 149-158
Wzmianki o prawdzie w tekstach Honoriusza z Autun Tadeusz Klimski s. 159-168
Różnorodność i jedność życia Kazimierz Kloskowski s. 169-189
Naturalne i sztuczne w świetle rozważań o sztucznej inteligencji Anna Latawiec s. 191-202
Determinizm przyrodniczy a chaos deterministyczny Anna Lemańska s. 203-211
Przyrodnicze i filozoficzne aspekty teorii abiogenezy w publikacjach ks. Szczepana Ślagi Julisław Łukomski s. 213-227
Czasowe relacje między bytami Edward Nieznański s. 229-235
Redukcjonizm czy antyredukcjonizm? : refleksje dotyczące poglądów ks. prof. Sz. W. Ślagi Tadeusz Rutowski s. 237-252
Był między nami... odszedł : ks. prof. dr hab. Szczepan W. Ślaga (1934-1995) Sławomir Szczyrba s. 253-256
Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych (Łk 24,5) : homilia ks. biskupa Józefa Życińskiego, ordynariusza diecezji tarnowskiej, wygłoszona 21 grudnia 1995 r. podczas pogrzebu ks. profesora Szczepana Witolda Ślagi, w bazylice MB Bolesnej w Limanowej Józef Życiński s. 256-258
Słowo Dziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej ATK na pogrzebie Ś.P. prof. dra hab. Szczepana Witolda Ślagi, Limanowa, 20,XII.1995 r. Józef M. Dołęga s. 258-259
Pożegnanie Kazimierz Kloskowski s. 259
Ś.P. ksiądz profesor Szczepan Ślaga : wspomnienie M. L. s. 259-260
Pozostał testament naukowy Anna Latawiec s. 261-262
Z sympatią księdzu profesorowi Szczepanowi Śladze Mieczysław Bombik s. 262-263
Przeszedł w inny wymiar istnienia Mieczysław Gogacz s. 263-264
Moje spotkania z księdzem profesorem Szczepanem Ślagą Ewa Podrez Krzysztof Łastowski s. 264-265
Prof. dr hab. Szczepan W. Ślaga (1934-1995) Danuta Ługowska s. 265-266
Obiektywizm subiektywności w mentalizmie Rogera Sperry Bernard Hałaczek s. 267-270
Z zagadnień metateoretycznych i merytorycznych ekofilozofii Józef M. Dołęga s. 270-278
Stefana Amsterdamskiego filozofia porządku świata Mirosław Przechowski s. 279-284
O epistemologicznych podstawach zaniku wiary religijnej Paweł Mazanka s. 284-287
Transcendentalizm Kanta i Husserla Arkadiusz Chrudzimski s. 288-292
Uwagi dotyczące zagadnienia empiryczności w psychologii fenomenologicznej Dariusz Śleszyński s. 292-296
Obciążenie stresem i poziom lęku u nauczycieli zagrożonych bezrobociem Iwona M. Marcysiak Stanisław Siek s. 296-301
Wykłady otwarte z filozofii Boga i religii w Akademii Teologii Katolickiej Bohdan Bejze s. 303-304
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Moralność i etyka w ponowoczesności" Zbigniew Sareło s. 304-305
Sprawozdanie z Sympozjum na temat: Wybrane problemy prania mózgu ATK, 15 grudnia 1995 r. Alicja Grochowska s. 305-306
Wkład pracowników naukowych ATK w Warszawie w VI Polski Zjazd Filozoficzny, Toruń 1995 Paweł Mazanka Mirosław Mylik s. 306-309
Sprawozdanie z konferencji: osobowość a aktywność twórcza Iwona Marcysiak s. 306
O realnym bycie językiem jasnym Bohdan Bejze s. 310-311
Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Studentów Filozofii Przyrody w roku akademickim 1994 Tadeusz Tomaszewski s. 311-312
"Teorie wszystkiego : w poszukiwaniu ostatecznego wyjaśnienia", John D. Barrow, Kraków 1995 : [recenzja] Mirosław Przechowski John D. Barrow (aut. dzieła rec.) s. 313-316
"About time : Einstein's unfinished revolution", Paul Davies, London 1995 : [recenzja] Grzegorz Bugajak Paul Davies (aut. dzieła rec.) s. 316-319
"Schrödinger's kittens", John Gribbin, London 1995 : [recenzja] Grzegorz Bugajak John Gribbin (aut. dzieła rec.) s. 319-324
"Jak rozumieć filozofię średniowieczną", Władysław Seńko, Warszawa 1993 : [recenzja] Stanisław Bafia Władysław Seńko (aut. dzieła rec.) s. 325-330
"Kimże jest człowiek? : szkice z filozofii osoby", Stanisław Grygiel, Kielce 1995 : [recenzja] Ryszard Moń Stanisław Grygiel (aut. dzieła rec.) s. 330-333
"O miłości", Marie-Dominique Philippe, Kraków 1995 : [recenzja] Jacek W. Czartoszewski Marie-Dominique Philippe (aut. dzieła rec.) s. 333-336
"Dlaczego ludzie mają kultury : uzasadnienie antropologii i różnorodności społecznej", Michael Carrithers, Warszawa 1994 : [recenzja] Sławomir Szczyrba Michael Carrithers (aut. dzieła rec.) s. 336-340
"La bioéthique : un exposé pour comprendre : un essai pour réfléchir", Jean Bernard, Paris 1994 : [recenzja] Kazimierz Kloskowski Jean Bernard (aut. dzieła rec.) s. 340-343
"Working Group on the determination of brain death and its relationship to human death, 10-14 December 1989", Vatican City 1992 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba s. 344-346