Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Studia Philosophiae Christianae
1979, Tom 15, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bóg jako przedmiot metafizyki Bogdan Bakies s. 7-32
Typ religijności a niektóre cechy osobowości w świetle badań wybranej populacji — klerycy Józef Bazylak s. 33-49
Życie i działalność filozoficzna Tomasza Elżanowskiego SJ (1590—1656) Roman Darowski s. 51-83
Arystotelesowska koncepcja dowodu nauko-twórczego i jego klasyfikacji w ujęciu Jana od Tomasza Paulin Jemioł s. 85-120
Dwie cechy wiedzy naukowej Mieczysław Lubański Szczepan W. Ślaga s. 121-131
Irracjonalność bytu według Jean-Paul Sartre'a Jan Nowaczyk s. 133-154
Biologiczne pojęcie przyczynowości Henryk Nowik s. 155-172
"De l'être à Dieu", Marie Dominique Philippe, Paris 1977 : [recenzja] Roman Forycki Marie Dominique Philippe (aut. dzieła rec.) s. 173-176
"Metaphysik: grundfraglen ihres Ursprungs und ihrer Vollendung", Fridolin Wiplinger, Freiburg- München-Wien 1976 : [recenzja] Ryszard Kijowski Fridolin Wiplinger (aut. dzieła rec.) s. 176-178
"Studia z filozofii Boga, t. IV", pr. zb. red bp B. Bejzego, Warszawa 1977 : [recenzja] Kazimierz Szałata B. Bejze (aut. dzieła rec.) s. 178-181
Pisma filozoficzne Mikołaja z Mościsk OP (1559-1632) Andrzej F. Dziuba s. 183-188
Zagadnienie mowy w Księdze o przyczynach Adam Aduszkiewicz s. 188-198
"Zwischen Hegel und Marx: zur Verwirklichung der Philosophie", Johann Mader, Wien-München 1975 : [recenzja] Ryszard Kijowski Johann Mader (aut. dzieła rec.) s. 198-201
Związki niektórych cech temperamentu w ujęciu Guilforda z nasileniem reakcji lękowych u mężczyzn w średnim wieku Andrzej Czerwiński s. 203-212
"Problemi epistemologici della psicologia, a cura di Giovanni Siri", Milano 1976 : [recenzja] Józef M. Dołęga s. 213-215
Wybrane aspekty etyczne z zakresu rehabilitacji Zofia Hanna Chomczyk s. 217-229
Humanizacja kultury Mieczysław Gogacz s. 231-234
"Z problematyki dialogu chrześcijańsko-marksistowskiego", Ks. Stanisław Kowalczyk, Warszawa 1977 : [recenzja] Andrzej Sujka Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 234-238
Sprawozdanie ze Studenckiej Sesji Naukowej na Wydziale Filozofii Chrześciańskiej ATK Kazimierz Szałata s. 239-250