Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Studia Philosophiae Christianae
1983, Tom 19, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jakub Ortiz SJ (1564—1625), profesor filozofii w Poznaniu i w Akademii Wileńskiej Roman Darowski s. 5-24
Tomasza z Akwinu i Gabriela Marcela koncepcja filozoficznego poznania Ignacy Dec s. 25-57
Życie i działalność filozoficzna Mikołaja z Mościsk OP (1559—1632) Andrzej F. Dziuba s. 59-82
Bezwładność psychiczna i jej znaczenie diagnostyczne Gościmierz Geras s. 83-104
Warunki życia i zmienne integrujące więź młodych małżeństw w Warszawie: studium psychosocjologiczne Jerzy Laskowski s. 105-150
Filozoficzne rozważania o rozpaczy i nadziei Mieczysław Gogacz s. 151-182
Zagadnienie istnienia w matematyce, I Mieczysław Lubański s. 182-186
Teoantropocentryzm etyki Ambrożego Anna Narwocka s. 186-202
Doświadczenie i celowość a podstawy etyki normatywnej Tadeusz Ślipko s. 202-221
"Wobec wartości", Dietrich von Hildebrand i in., Poznań 1982; "Istnienie i wartość", Wł. Stróżewski, Kraków 1981 : [recenzja] Ewa Podrez Dietrich von Hildebrand (aut. dzieła rec.) Wł. Stróżewski (aut. dzieła rec.) s. 223-230
"Der Tod - ein neuer Anfang: visionen und Erfahrungen an der Schwelle des Seins", Karlis Osis, Erlendur Haraldsson, Freiburg im Breisgau 1979 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Erlendur Haraldsson (aut. dzieła rec.) Karlis Osis (aut. dzieła rec.) s. 230-233
"Znak i oczywistość", H. Buczyńska-Garewicz, Warszawa 1981 : [recenzja] Andrzej Gwiazda H. Buczyńska-Garewicz (aut. dzieła rec.) s. 233-235
"Makromoleküle als Träger von Lebensprozessen", Werner Holzmüller, Berlin 1981 : [recenzja] Kazimierz Kloskowski Werner Holzmüller (aut. dzieła rec.) s. 236-237
"Evolution kosmischer, biologischer und geistiger Strukturen", Albrecht Unsöld, Stuttgart 1981 : [recenzja] Kazimierz Kloskowski Albrecht Unsöld (aut. dzieła rec.) s. 237-241
"Australopitekalna koncepcja antropogenezy- studium historyczno-krytyczne", Bernard Hałaczek, Warszawa 1982 : [recenzja] Józef M. Dołęga Bernard Hałaczek (aut. dzieła rec.) s. 241-242
"Wartość poznania- szkice z współczesnej teorii nauki", Borys G. Kuzniecow, Wrocław 1982 : [recenzja] Józef M. Dołęga Borys G. Kuzniecow (aut. dzieła rec.) s. 242-245
Sprawozdanie z sympozjum psychologii religii, ATK, 14.05.1982 Jan Bielecki s. 245-249