Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 37
Studia Philosophiae Christianae
1971, Tom 7, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O głównym problemie etyki Tadeusz Styczeń s. 5-54
Język matematyczny i odwzorowanie Mieczysław Lubański s. 55-69
Teoriopoznawcze aspekty partycypacji transcendentalnej Zofia Józefa Zdybicka s. 71-104
G. E. Moore'a teoria znaczenia Helmut Juros s. 105-124
Czwarta droga św. Tomasza Leopold Regner s. 125-140
Studia z filozofii Boga", pr. zb. red bp Bohdana Bejze, Warszawa 1968 : [recenzja] B. Dembowski Bohdan Bejze (aut. dzieła rec.) s. 140-151
"Człowiek, żwiat rzeczy, Bóg w filozofii Sartre'a", W. Gromczyński, Warszawa 1969 : [recenzja] E. Morawiec W. Gromczyński (aut. dzieła rec.) s. 151-156
"L'homme dans le monde: la connaissance humaine et sa valeur", A. Etcheverry, Paris 1963 : [recenzja] T. Ślipko A. Etcheverry (aut. dzieła rec.) s. 156-166
"Związek przyczynowy", W. Krajewski, Warszawa 1967 : [recenzja] T. Kucia W. Krajewski (aut. dzieła rec.) s. 167-171
Sprawozdanie z pracy seminarium filozofii religii na A.T.K. s. 172
"Upośledzenie umysłowe- nowe poglądy", Ann M. Clarke, A.D.B. Clarke, Warszawa 1969 : [recenzja] L. Bartnicka Ann M. Clarke (aut. dzieła rec.) A.D.B. Clarke (aut. dzieła rec.) s. 173-177
"Grundlagen der Tierpsychologie", Gunter Tembrock, Berlin 1967 : [recenzja] M. Bombik Gunter Tembrock (aut. dzieła rec.) s. 177-180
"Postawy rodzicielskie", M. Ziemska, Warszawa 1969 : [recenzja] A. Kwak M. Ziemska (aut. dzieła rec.) s. 180-181
"Teoria i praktyka rehabilitacji inwalidów (analiza w aspekcie fizycznym, psychologicznym, społecznym i zawodowym)", A. Hulek, Warszawa 1966 : [recenzja] J. Krasicka A. Hulek (aut. dzieła rec.) s. 182-187
"Wybrane zagadnienia psychologii twórczości", A. Strzelecki, Warszawa 1969 : [recenzja] E. Niedźwiedzka A. Strzelecki (aut. dzieła rec.) s. 187-190
"Problema cełostnosti i molekuljarnaja biołogija", R.S. Karpinskaja, "Woprosy Fiłosofii" 10 (1969) : [recenzja] Sz. W. Ślaga R.S. Karpinskaja (aut. dzieła rec.) s. 191-193
"Principy cełostnosti (K woprosu o sootnoszenii żiwych i nieżiwych sistem)", G.P. Korotkowa, "Izdatelstwo Leningradskogo Uniwersiteta" (1968) : [recenzja] Sz. W. Ślaga G.P. Korotkowa (aut. dzieła rec.) s. 193-195
"Funkcjonalnyj podchod w biołogii i postrojenie idealizirowannych objektow", A.A. Olicki, "Woprosy Fiłosofii" 7 (1969) : [recenzja] Sz. W. Ślaga A.A. Olicki (aut. dzieła rec.) s. 195-196
"Radiobiologia", D.E. Grodzieński, Warszawa 1969 : [recenzja] J.m. Dołęga D.E. Grodzieński (aut. dzieła rec.) s. 196-199
"Perspectives in evolution", R.F. Francoeur, tł. Henryk Bednarek, Warszawa 1969 : [recenzja] J.m. Dołęga R.F. Francoeur (aut. dzieła rec.) s. 199-203
"Footnotes on the philosophy of biology", E. Mayr, "Philosophy of Science" 36 (1969) : [recenzja] J.M. Dołęga E. Mayr (aut. dzieła rec.) s. 203-205
Seminarium redakcyjne przy Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej s. 206
"A History of Philosophy", Federick Copleston, New York 1967 : [recenzja] B. Dembowski Federick Copleston (aut. dzieła rec.) s. 207-210
"The Existentialist Prolegomena to a Future Metaphysics", Federick Sontag, Chicago 1969 : [recenzja] B. Dembowski Federick Sontag (aut. dzieła rec.) s. 210-216
Relatywizm filozoficzno-prawny Radbrucha Maria Szyszkowska s. 217-229
Filozoficzne aspekty modelowania Mieczysław Lubański s. 231-249
"Jazyk łogiki", H. Freudenthal, Moskwa 1969 : [recenzja] M. Lubański H. Freudenthal (aut. dzieła rec.) s. 249-253
"Nowe drogi w językoznastwie: przegląd szkół i metod", B. Malmberg, Warszawa 1969 : [recenzja] J.M. Dołęga B. Malmberg (aut. dzieła rec.) s. 253-255
"Metodologia historii", J. Topolski, Warszawa 1968 : [recenzja] A. Siemianowski J. Topolski (aut. dzieła rec.) s. 255-261
O logice na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej w A.T.K. s. 262
Sympozjum filozoficzne poświęcone problemowi poznania E. Morawiec s. 263-295
XIV Międzynarodowy Kongres Filozoficzny E. Morawiec s. 297-301
XXIII Zjazd Filozoficzny w Gallarate E. Morawiec s. 302-305
Konferencja poświęcona problematyce filozoficzno-teologicznej pism św. Bonawentury E. Morawiec s. 305-307
Teodycea i filozofia bytu w seminariach duchownych Tadeusz Rutowski s. 309-317
Bertrand Arthur William Russel (1872-1970) Edward Nieznański s. 318-330
Ks. Antoni Korcik (1892-1969) M. Molski s. 330-333