Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 32
Studia Philosophiae Christianae
1967, Tom 3, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Geneza i uprawomocnienie pojęć właściwych filozofii według Husserla i według Arystotelesa Piotr Chojnacki s. 5-19
O typach metafizyki średniowiecznej Mieczysław Gogacz s. 21-54
Charakterystyka postulatów terminologicznych w psychologii ogólnej Józef Iwanicki s. 55-87
Struktura gatunkowo-jednostkowa a nauki przyrodnicze Mieczysław Lubański s. 89-109
Filozoficzno-logiczne poglądy Stanisława Kobyleckiego Ludwik Nowak s. 111-137
Relatywizm szczególnej teorii względności a relatywizm epistemologiczny Tadeusz Rutowski s. 139-149
Test Lüschera w analizie psychologicznej konfliktów młodzieżowo-rodzinnych Angelika Spychalski s. 151-192
Powstanie życia wobec genezy i ewolucji wirusów Szczepan W. Ślaga s. 193-228
"Nowa nauka" prawa naturalnego Jacques Leclercqa Hanna Waskiewicz s. 229-253
Współczesne metody metafizyki (streszczenie odczytu wygłoszonego na Konferencji Naukowej Profesorów Wyższych Zakładów Teologicznych w Polsce, Lublin, 1966, KUL) Stanisław Kamiński s. 255-264
W sprawie analogii opartej na relacjach kategorialnych Józef Herbut s. 264-275
"Filozofia a filozofia nauki", Ludovico Geymonat, Warszawa 1966 : [recenzja] Piotr Chojnacki Ludvico Geymonat (aut. dzieła rec.) s. 275-279
"Oczerki metodołogii białogiczeskowo issledowanija: (sistema metodow biołogii)", I.T. Frołow, Moskwa 1965 : [recenzja] Szczepan W. Ślaga I.T. Frołow (aut. dzieła rec.) s. 281-286
"Ontologie de la rèalitè organique", Mora J. Ferrater, "Revue de Mètaphysique et de Morate" (1695) : [recenzja] Szczepan W. Ślaga Mora J. Ferrater (aut. dzieła rec.) s. 286-288
"Concepts philosophiques de Claude Bernard d'après >>l'Introduction d l'ètude de la Mèdicine expèrimentale<<", B. Halpern, "Revue d'Histoire des Sciences et de leurs applications XIX" (1966) : [recenzja] Szczepan W. Ślaga B. Halpern (aut. dzieła rec.) s. 288-290
"K woprosu o wozniknowenii żizni na Zemie", B.I. Czuwaszow, "Woprosy Fiłosofii" nr 8 (1966) : [recenzja] Szczepan W. Ślaga B.I. Czuwaszow (aut. dzieła rec.) s. 291-293
Leibniza koncepcja formy logicznej (w 250-lecie śmierci) Stanisław Kamiński s. 295-301
Z dyskusji o zasadzie sprzeczności w polskiej literaturze filozoficznej ostatnich lat Jan Nowaczyk s. 301-305
"A propos du progres de la pensee en mathematiques", A. Metz, "Revue de Synthese", Janvier-Juin 1967 : [recenzja] M. Lubański A. Metz (aut. dzieła rec.) s. 305-308
"Science et mèthodologie", J.D. Robert, "Revue Philosophique de louvain", T.LXIII (1965) : [recenzja] J. Rutowski J.D. Robert (aut. dzieła rec.) s. 308
Osobowość Słowackiego na podstawie psychologicznej analizy jego utworów dramatycznych Stanisław Siek s. 309-328
Z psychologii konfliktów młodzieżowo-rodzinnych Angelika Spychalska s. 329-338
"Religion and Personality", A. van Kaam, New Jersey 1965 : [recenzja] Angelika Spychalska A. van Kaam (aut. dzieła rec.) s. 339-344
"Moral i jeje miesto w sistemie socjałnym norm", S.W. Kurylew, "Woprosy Fiłosofii XX", nr 9 (1966): [recenzja] J. Pryszmont S.W. Kurylew (aut. dzieła rec.) s. 345-346
"Aktiwnost' licznosti w swietie komunisticzeskoj morali", T.S. Łapina, "Woprosy Fołosofii" T.XX nr 9 (1966) : [recenzja] J. Pryszmont T.S. Łapina (aut. dzieła rec.) s. 346-348
"Ob etikie art.", A.F. Szyszkin, "Woprosy Fiłosofii" T.XX, nr 2 (1966) : [recenzja] J. Pryszmont A.F. Szyszkin (aut. dzieła rec.) s. 348-351
"Inteligencja w wiekach średnich", J. Le Goff, Warszawa 1966 : [recenzja] M. Gogacz J. Le Goff (aut. dzieła rec.) s. 353-359
"Tomasz z Akwinu", J. Pieper, Kraków 1966 : [recenzja] M. Gogacz J. Pieper (aut. dzieła rec.) s. 359-361
"Ot pozitiwizma k neopozitiwizmu", W.A. Lektorski, "Woprosy Fiłosofii" nr 9 (1966) : [recenzja] Szczepan W. Ślaga W.A. Lektorski (aut. dzieła rec.) s. 361-362
Sprawozdanie z XVIII Międzynarodowego Kongresu Psychologicznego w Moskwie 1966 r. E. Nieznański s. 363-380
Sprawozdanie z III Sympozjum Filozofii Przyrody w Bardo śląskim 1966 r. Szczepan W. Ślaga s. 380-381
Komunikat z posiedzenia naukowego Wydziału Filozofii ATK w dniu 5 grudnia 1966 r. Z. P. s. 382