Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Studia Philosophiae Christianae
2012, Tom 48, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Egzystencjalne podstawy prawa naturalnego według Mieczysława A. Krąpca Tomasz Duma s. 5-25
"Philosopie als Strenge Wissenschaft" a Husserlowski projekt odrodzenia filozofii Jan Krokos s. 27-47
"Common sense" jako uzasadnienie Berkeleyowskiej tezy immaterialistycznej Dariusz Kucharski s. 49-63
Źródła filozoficzne "Doktora Faustusa" Thomasa Manna Łukasz Michałowicz s. 65-86
Fenomenologiczny projekt Ludwiga Wittgensteina Michał Piekarski s. 87-108
Utylitaryzm w etyce Davida Hume'a Dorota Probucka s. 109-122
Wonderment and delight : an outline of the phenomenology of the miracle as an extraordinary event Adam Świeżyński s. 123-141
Pojęcie troski we współczesnej etyce Andrzej Waleszczyński s. 143-157
"Przewodnik po filozofii średniowiecznej. Od św. Augustyna do Joachima z Fiore", red. Agnieszka Kijewska, Kraków 2012 : [recenzja] Piotr Kaczmarek Agnieszka Kijewska (aut. dzieła rec.) s. 159-166
"Przewodnik po metafizyce", red. S.T. Kołodziejczyk, Kraków 2011 : [recenzja] Piotr Karpiński S.T. Kołodziejczyk (aut. dzieła rec.) s. 166-174
Sprawozdanie z Konferencji „Przyroda – Człowiek – Bóg. Wokół myśli filozoficznej Arcybiskupa Józefa Życińskiego”, Lublin, 10 lutego 2012 r. Piotr Karpiński s. 174-184
Sprawozdanie z konferencji "Jak uczyć by nauczyć? W poszukiwaniu najlepszych metod realizacji podstawy programowej z filozofii", UKSW, Warszawa, 23-24 września 2011 r. Sylwia Kłosowicz s. 184-193
Filozofia na IV Kongresie Mediewistów Polskich Magdalena Płotka Katarzyna Wasilewska-Zembrzuska s. 193-199