Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Studia Philosophiae Christianae
1976, Tom 12, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Arystotelesowska teoria nauki, cz. II Ludwik Nowak s. 5-41
Dyskusja Stanisława Ignacego Witkiewicza ze współczesną mu filozofią Tomasz Rodowicz s. 43-74
Próba Nicolai Hartmana wyeliminowania interpretacji finalistycznej biokosmosu przez ukazanie specyficzności bytów organicznych Ryszard Kijowski s. 75-108
Struktura psychiczno-behawioralna najstarszych człowiekowatych kopalnych Franciszek M. Rosiński s. 109-142
Koncepcja człowieka w "Metafizyce" Algazela Paweł Bromski s. 143-164
"Wstęp do filozofii św. Tomasza z Akwinu", M. D. Chenu, Warszawa 1974 : [recenzja] J. Wróbel M. D. Chenu (aut. dzieła rec.) s. 164-168
"Structures et mouvement dans la >>Phénoménologie de l'esprit<< de Hegel", P. J. Labarriere, Paris 1968 : [recenzja] Stanisław Opiela P. J. Labarriere (aut. dzieła rec.) s. 169-178
"Informacionnyje processy w biołogiczeskich sistemach, M. J. Sietrow, Leningrad 1975 : [recenzja] M. Lubański M. J. Sietrow (aut. dzieła rec.) s. 178-181
"Współczesne osiągnięcia kosmologii" [w:] "Ziemia i jej historia", F. Hoyle, Warszawa 1975 : [recenzja] J. M. Dołęga F. Hoyle (aut. dzieła rec.) s. 181-183
"W cieniu człowieka", Jane van Lawick-Goodall, Warszawa 1974 : [recenzja] J. M. Dołęga Jane van Lawick-Goodall (aut. dzieła rec.) s. 183-187
"Prapoczątki człowieka", J. Napier, Warszawa 1975 : [recenzja] J. M. Dołęga J. Napier (aut. dzieła rec.) s. 187-189
"Kim jest człowiek?", Bogdan Suchodolski, Warszawa 1974 : [recenzja] F.M. Rosiński Bogdan Suchodolski (aut. dzieła rec.) s. 189-190
Koncepcja hierarchicznej struktury potrzeb w teorii Abrahama H. Masłowa Andrzej Wiśniewski Dariusz Śleszyński s. 191-199
"Sytuacja ludzi starych w Polsce", Warszawa 1973 : [recenzja] Leon Dyczewski s. 199-211
O etyce indyjskiej (szkic syntetyczny) Leon Cyboran s. 213-218
"Z filozofii indyjskiej kwestie wybrane", Franciszek Tokarz, Lublin 1974 : [recenzja] Tomasz Ruciński Franciszek Tokarz (aut. dzieła rec.) s. 218-222
IX Międzynarodowe Sympozjum Technologii Kształcenia, Poznań, 14—18 września 1975 r. Mieczysław Lubański s. 223-227
Sprawozdanie ze Studenckiej Sesji Naukowej na Wydz. Filozofii ATK poświęconej filozoficznej problematyce istnienia Adam Cymer s. 228-238