Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Studia Philosophiae Christianae
1998, Tom 34, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Niektóre aspekty systemowego rozumienia języka Janina Buczkowska s. 5-17
W poszukiwaniu pierwszego człowieka Bernard Hałaczek s. 19-38
Kategorie fundamentów relacji kategorialnych Władysław Kubiak s. 39-52
Spór o testament F. Bacona Zbigniew Łepko s. 53-74
Hipoteza istnienia Boga w dyskursach teistycznych Kazimierz Wolsza s. 75-86
Bóg Platona Adam Drozdek s. 87-102
Metody fenomenologiczne i ich aktualność : zarys problemu Jan Krokos s. 103-111
Zadanie teologii Helmut Kohlenberger s. 113-121
Doktryna mistyczna "De theologia mystica" Jana Gersona : ogólne tło historyczno-doktrynalne Jarosław Stoś s. 123-134
O niedostrzeganych aspektach logicznych dobra i zła Stefan Taczanowski s. 135-146
Postawy wartościujące rosyjskich i polskich dziewcząt w wieku 16-17 lat Iwona M. Marcysiak Stanisław Siek s. 147-151
Rozważania wokół aspektów biologicznych i cybernetycznych sieci neuronowych Monika Baczyńska s. 153-159
Czy prywatywna identyfikacja zła rozwiązuje jego zagadnienie? Andrzej Gałaj s. 161-170
Nota o zakładzie Pascala Lech Gruszecki s. 171-174
Sprawozdanie z siódmej sesji Konserwatorium Filozoficznego ATK Tadeusz Klimski Marek Panek s. 175-176
Sprawozdanie z ósmej Sesji Konwersatorium Filozoficznego ATK Janina Buczkowska Marek Panek s. 176-184
Sprawozdanie z dziewiątej Sesji Konwersatorium Filozoficznego ATK Roman Tomanek s. 184-186
Sprawozdanie z konferencji nt. "Między filozofią przyrody a ekofilozofią", zorganizowanej w ATK w dn. 19.11.1997 roku Grzegorz Bugajak Anna Latawiec s. 186-190
"Wielkie twierdzenie Fermata", Amir D. Aczel, Warszawa 1998 : [recenzja] Anna Lemańska Amir D. Aczel (aut. dzieła rec.) s. 191-194
"Arbeit und Wertewandel im postmodernen Deutschland : eine historishce, ethisch-systematische Studie zum Berufs und Arbeitsethos", Johannes Michael Schnarrer, Hamburg 1996 : [recenzja] Zbigniew Sareło Johannes Michael Schnarrer (aut. dzieła rec.) s. 194-195
"Granice nauki", red. Michał Heller, Janusz Mączka, Jacek Urbaniec, Tarnów 1997 : [recenzja] Andrzej Kozubski Michał Heller (aut. dzieła rec.) Janusz Mączka (aut. dzieła rec.) Jacek Urbaniec (aut. dzieła rec.) s. 195-197
"Zarys fenomenologii podmiotu", Adam Węgrzecki, Wrocław 1996 : [recenzja] Roman Rożdżeński Adam Węgrzecki (aut. dzieła rec.) s. 197-201
"Natura umysłów", Daniel Clement Dennett, Warszawa 1997 : [recenzja] Marek Jazgier Daniel Clement Dennett (aut. dzieła rec.) s. 201-206
"Etyka lekarska : problemy filozoficzne", Raanan Gillon, Warszawa 1997 : [recenzja] Monika Paszowska Raanan Gillon (aut. dzieła rec.) s. 206-211
"Kobiety w poznaniu naukowym wczoraj i dziś", pod red. Elżbiety Pakszys i Danuty Sobczyńskiej, Poznań 1997 : [recenzja] Honorata Korpikiewicz Elżbieta Pakszys (aut. dzieła rec.) Danuta Sobczyńska (aut. dzieła rec.) s. 211-213
"Poza granicami nauki : z semantyki poznania naukowego", Marian Przełęcki, Warszawa 1996 : [recenzja] Michał Tempczyk Marian Przełęcki (aut. dzieła rec.) s. 214-222
"Bóg, cielesność i przemoc", Jerzy Kosiewicz, Warszawa 1997 : [recenzja] Mirosław Mylik Jerzy Kosiewicz (aut. dzieła rec.) s. 222-224