Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Studia Philosophiae Christianae
2014, Tom 50, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O przedmiocie badań informatyki Izabela Bondecka-Krzykowska s. 5-24
Znaczenie wyrażenia a sens wypowiedzi : semantyczne i pragmatyczne składniki komunikacji Janina Buczkowska s. 25-45
In Serach of Understanding : Can Science and Theology Both Contribute to a Coherent Worldview? Grzegorz Bugajak s. 47-67
Refleksja w Husserlowskiej teorii świadomości Marek Maciejczak s. 69-83
Etyka dotyku : aspekty etyczne wykorzystywania dotyku w praktykach terapeutycznych Agnieszka Raniszewska-Wyrwa s. 85-104
«Liberum arbitrium» w filozofii średniowiecznej w kontekście teorii deterministycznych Konrad Szocik s. 105-123
Jakości metafizyczne w dziele sztuki literackiej i ich poznawanie Wiesława Tomaszewska s. 125-144
"Nichilismo Giurdico : l'ultima parola?", Vittorio Possenti, [b.m.] 2012 : [recenzja] Piotr Kobyliński Vittorio Possenti (aut. dzieła rec.) s. 145-153
"Książeczka o człowieku wierzącym", Stanisław Judycki, Kraków 2014 : [recenzja] Piotr Duchliński Stanisław Judycki (aut. dzieła rec.) s. 154-174
Śp. Profesor Andrzej Grzegorczyk (1922-2014) : filozof i człowiek Tomasz Jordan s. 176-184
Sprawozdanie z udziału historyków filozofii UKSW w konferencji "Filozofia polska na tle filozofii europejskiej w XX wieku" Izabella Andrzejuk s. 184-187
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW wczoraj i dziś - osiągnięcia i perspektywy rozwoju : Warszawski Dzień Filozofii 2013 Arkadiusz Liberski s. 188-199
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej "W kręgu średniowiecznej metafizyki" Magdalena Płotka Magdalena Saganek s. 199-205