Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Studia Philosophiae Christianae
1978, Tom 14, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zło a istnienie Boga Bogdan Bakies s. 5-19
Zło i dobro Mieczysław Gogacz s. 21-41
Niektóre nowsze próby przedyskutowania filozoficznej problematyki celowości Ryszard Kijowski s. 43-87
Warunki poznania naukowego (zagadnienia epistemologiczne w filozofii Russella) Urszula Krawiec s. 89-100
Człowiek, system, informacja Mieczysław Lubański s. 101-144
Język i metoda w klasycznej filozofii bytu Edmund Morawiec s. 145-157
Budowa somatyczna i środowisko rodzinne oligofreników Franciszek M. Rosiński s. 159-194
Człowiek i świat jako ontyczna podstawa twórczości technicznej i kultury Halina Wistuba s. 195-220
"Les mécanismes éthologiques de l'évolution: colloque organise par Jean Medioni et Ernest Boesiger", Paris 1977 : [recenzja] Sz. W. Ślaga s. 221-223
"La vie, expérience inachevé, trad. de l'amer. Ch. Carlier", Salvador E. Luria, Paris 1975 : [recenzja] Maria Romanow-Broniarek Salvador E. Luria (aut. dzieła rec.) s. 224-228
"Człowiek i religia: zarys filozofii religii", Z. J. Zdybicka, Lublin 1977 : [recenzja] Bogdan Bakies Z. J. Zdybicka (aut. dzieła rec.) s. 228-230
Nurt neoplatoński w filozofii: sprawozdanie z VIII Studenckiej Sesji Naukowej w ATK Bogdan Łoszewski s. 231-239
Sprawozdanie z Konferencji Profesorów Filozofii w Wyższych Uczelniach Katolickich w Polsce J. Herbut s. 239-249