Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Studia Philosophiae Christianae
2004, Tom 40, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jubileusz 85-lecia urodzin księdza profesora Tadeusza Ślipko s. 7
Słowo Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Roman Bartnicki s. 9
Ksiądz Profesor Tadeusz Ślipko - życie i działalność naukowa Ewa Podrez s. 11-23
Moralność filozofowania Zbigniew Sareło s. 25-37
Etyczny wymiar kreowania społeczeństwa wiedzy Ignacy Dec s. 39-52
Zmysły a "dane zmysłowe" Andrzej Półtawski s. 53-60
Ontologiczne podstawy moralności Ryszard Moń s. 61-79
Tajemnica Sokratesa : kwestia statusu ontycznego wartości moralnych Kazimierz Pawłowski s. 81-102
Aksjologiczne podłoże związków etyki z polityką Ewa Podrez s. 103-121
Moralność autonomiczna i etyka wiary Andrzej Kobyliński s. 123-133
Granice nauki - granice etyki - w poszukiwaniu wspólnej perspektywy Władysław Zuziak s. 135-151
Dobro pacjenta celem medycyny i podstawą etyki medycznej Tadeusz Biesaga s. 153-165
W obliczu eutanazji Henryk Niemiec s. 167-176
Bachtin i Foucault o estetyzacji życia Leszek Koczanowicz s. 177-192
Metoda biograficzna w nauczaniu etyki Janina Jeziorska s. 193-211
Tomistyczna teoria relacji osobowych Andrzej Andrzejuk s. 213-226
From orientalism to occidentalism Hassan Hanafi s. 227-237
Nowe ujęcia w rozumieniu człowieka w Warszawskiej Szkole Tomizmu Konsekwentnego Tomasz Stępień s. 237-249
Ludzkie stawanie się : nowe zastosowanie dla starej tomistycznej teorii Krzysztof A. Wojcieszek s. 249-257
"Filozofia społeczna w >>Przeglądzie Powszechnym<< w latach 1884-1939", Stanisław Krajski, Warszawa 2003 : [recenzja] Mikołaj Krasnodębski Stanisław Krajski (aut. dzieła rec.) s. 259-262
"The problem of the soul : two visions of mind and how to reconcile them", Owen J. Flanagan, New York 2002 : [recenzja] Ryszard F. Sadowski Owen J. Flanagan (aut. dzieła rec.) s. 262-271
"Zarys filozofii", Adam Węgrzecki, Kraków 2002 : [recenzja] Rafał Kazimierz Wilk Adam Węgrzecki (aut. dzieła rec.) s. 272-275
Sprawozdanie z sympozjum "Spór o chrześcijański charakter filozofii" UKSW, 4 listopada 2003 Jarosław Babiński s. 277-284
Sprawozdanie z pobytu w UKSW Prof. dr. Hassana Hanafiego Artur Andrzejuk Tomasz Stępień s. 284-289
Tomizm konsekwentny na Międzynarodowym Kongresie Tomistycznym w Rzymie Artur Andrzejuk s. 291-299