Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Studia Philosophiae Christianae
1984, Tom 20, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poznanie intuicyjne a filozofia Boga Stanisław Kowalczyk s. 7-52
Zagadnienie wielkości niestandardowych Mieczysław Lubański s. 53-68
O niektórych sposobach unaukowiania filozofii klasycznej Edmund Morawiec s. 69-89
Jednostka a państwo: rozważania o godności człowieka i obowiązkach obywatela w "De ojficiis" M.T. Cycerona Anna Nawrocka s. 91-110
Ewolucjonizm - kreacjonizm a panspermia Szczepan W. Ślaga s. 111-127
W sprawie etyki nauki (Prolegomena) Helmut Juros s. 129-132
Koncepcja człowieka w naukach przyrodniczych Norbert A. Luyten s. 133-142
Jak podstawowe normy etyczne wprowadzać na teren badań naukowych Franz Furger s. 142-149
Manipulacja człowiekiem Edouard Boné s. 149-153
Etyczne aspekty w nauce o żywieniu Hanna Kunachowicz s. 153-165
Etyczne granice eksperymentu klinicznego Józef Bogusz s. 165-177
Uwaga w sprawie wielkiego twierdzenia Fermata Tadeusz Boncler s. 179-181
Uwagi o znaczeniu znaku Janina Buczkowska s. 181-187
"Die empirische Humanwissenschaft im Umbruch", Eduard Zellinger, Munchen 1979 : [recenzja] Mieczysław Bombik Eduard Zellinger (aut. dzieła rec.) s. 188-193
"Interpretive Theories of Religion", Donald A. Crosby, The Hague-Paris-New York 1981 : [recenzja] Andrzej Bronk Donald A. Crosby (aut. dzieła rec.) s. 193-198
"Ewolucja kosmosu i kosmologii", Heller M., Warszawa 1983 : [recenzja] Józef M. Dołęga Heller M. (aut. dzieła rec.) s. 199-200
"Das Werden des Weltalls und des Lebendigen aus naturphilosophischer Sicht unter Berücksichtigung interdisziplinarer Aspekte", Georg J. Knappik, Frankfurt am Main 1983 : [recenzja] Mieczysław Lubański Georg J. Knappik (aut. dzieła rec.) s. 200-203
"Wokół ewolucji", Antoni Hoffman, Warszawa 1983 : [recenzja] Zbigniew Łepko Antoni Hoffman (aut. dzieła rec.) s. 203-206
"Concordantiae textuum discordantium divi Thomae Aquinatis", Petri de Bergomo OP, Firenze 1982 : [recenzja] Władysław Seńko Petri de Bergomo (aut. dzieła rec.) s. 206-207
"Gott und >>theoria<< bei Aristoteles", John Dudley, Franfurt am Main-Bern 1982 : [recenzja] Władysław Seńko John Dudley (aut. dzieła rec.) s. 207-209
Summer School on Cemical Evolution and the Origin of Life, 4-10. VII.1983, Stevensbeek, Holandia Szczepan W. Ślaga s. 211-214
Sesja naukowa w Paris XII na temat osoby Mieczysław Gogacz s. 215-220
Osoba jako byt jednostkowy Mieczysław Gogacz s. 220-232
Trzy etapy w historii definiowania osoby (Boecjusz, Tomasz, Kant) Tadeusz Klimski s. 232-238
Relacja miłości do siebie Jerzy Wyszyński s. 238-241