Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Studia Philosophiae Christianae
1968, Tom 4, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji : profesor Bolesław J. Gawecki s. 5-22
Wartość dowodu z celowości na istnienie Boga Józef Iwanicki s. 23-45
O prawdach koniecznych Stanisław Kamiński s. 47-72
Empiryzm i aprioryzm Mieczysław Lubański s. 73-79
Zastosowanie metod projekcyjnych do psychologicznej analizy wytworu działalności twórczej pisarza Stanisław Siek s. 81-95
Pojęcie i wartość poznawcza modelowania biologicznego Szczepan W. Ślaga s. 97-117
Powszechność prawa naturalnego Hanna Waskiewicz s. 119-134
"Structures intellectelles", R. Blanché, Paris 1966 : [recenzja] J. Kalinowski R. Blanché (aut. dzieła rec.) s. 135-137
"Główne zagadnienia filozofii. T. 1-2", pod red. Władysława Krajewskiego, Warszawa 1966 : [recenzja] J. Kalinowski Władysław Krajewski (aut. dzieła rec.) s. 137-138
"Sagesse et illusion de la philosophie", J. Piaget, Paris 1965 : [recenzja] J. Kalinowski J. Piaget (aut. dzieła rec.) s. 139-141
"The Logic of Religion", J.M. Bocheński, New York 1965 : [recenzja] J. Fr. Drewnowski J.M. Bocheński (aut. dzieła rec.) s. 141-143
Komentarze do "Liber de causis" opracowane na seminarium filozofii przy Wydziale Filozofii ATK w roku akademickim 1966 Mieczysław Gogacz s. 145-164
Fauna archaeocyatha z głównego pasma Gór Świętokrzyskich (wstępne doniesienie naukowe) Włodzimierz Sedlak s. 163-167
Niektóre problemy z zakresu filozofii biologii Szczepan W. Ślaga s. 167-197
"Der Baumtest: der Baumzeichenversuch als Psychodiagnotischees Müjsmittel", K. Koch, Bern 1957: [recenzja] Stefan Bober K. Koch (aut. dzieła rec.) s. 199-208
Cechy osobowości odratowanych samobójców na podstawie badan testem WISKAD Czesław Cekiera s. 208-218
"Psychiatry and Catholicism", J.H. Vander Veidt, New York 1957 : [recenzja] Czesław Cekiera J.H. Vander Veidt (aut. dzieła rec.) s. 218-220
"Psychoanalytics Theories of Personality", G.S. Blum, New York 1964 : [recenzja] Stanisław Siek G.S. Blum (aut. dzieła rec.) s. 221-227
"Psychological Differentiation", H.A. Witkin, London 1962 : [recenzja] Stanisław Siek H.A. Witkin (aut. dzieła rec.) s. 228-232
"Funkcjonowanie osobowości w warunkach stresu psychologicznego", J. Reykowski, Warszawa 1966 : [recenzja] Angelika Spychalska J. Reykowski (aut. dzieła rec.) s. 233-238
"Podręcznik diagnostyki psychologicznej", R. Meili, Warszawa 1967 : [recenzja] R. Ziółkowski R. Meili (aut. dzieła rec.) s. 238-245
"Logiczna teoria nauki: wybór artykułów", Warszawa 1966 : [recenzja] J. Kalinowski s. 247-249
"Nauka o nauke", G.M. Dobrow, Kiew 1966 : [recenzja] Mieczysław Lubański G.M. Dobrow (aut. dzieła rec.) s. 249-252
"Łogika", Ł.P. Gokiell, Tollisi 1967 : [recenzja] Mieczysław Lubański Ł. P. Gokiell (aut. dzieła rec.) s. 252-254
"Łogika i metodologia nauki: IV Wsjesojuznyj Sympozium Kiew, Iłuń 1965", moskwa 1967 : [recenzja] Mieczysław Lubański s. 254-255
"Etyka". T.1, Warszawa 1966 : [recenzja] Tadeusz Ślipko s. 257-271
"Institution a la Philosophie morale", G. Kalinowski, Paris 1966 : [recenzja] Tadeusz Ślipko G. Kalinowski (aut. dzieła rec.) s. 271-276