Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Studia Philosophiae Christianae
1988, Tom 24, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nauka o strukturze bytu materialnego, jego przyczynach i stworzeniu świata w pismach Teodoryka z Chartres Stanisław Bafia s. 7-41
Rozwój osobowości z uwzględnieniem podstawowych czynników kształtowania się postaw religijnych jednostki Józef Bazylak s. 43-56
Poziom nasilenia się lęku u osób jąkających się Jan Bielecki s. 57-74
Logika i teologia (w jakim zakresie może i powinna dzisiejsza logika być stosowana we współczesnej teologii) Mieczysław Bombik s. 75-89
Bóg i mowa serca Mieczysław Gogacz s. 91-100
Leibniza koncepcja rodzajów i genezy zła Mieczysław Gordon s. 101-114
Filozofia przyrody Isaaka Newtona Zygmunt Hajduk s. 115-129
Pojęcie świadomości w świetle koncepcji informacji biologicznej Anna Latawiec s. 131-138
Podstawy rozumienia i interpretacji separacji metafizycznej Andrzej Maryniarczyk s. 139-160
"Philosophy of Science and Historical Enquiry", John Losee, Oxford 1987 : [recenzja[ Kazimierz Kloskowski John Losee (aut. dzieła rec.) s. 161-164
"Cosmic Understanding, Philosophy and Science of the Universe", M. K. Munitz, Princeton 1986 : [recenzja] Mieczysław Lubański M. K. Munitz (aut. dzieła rec.) s. 165-169
"Filozofia matematyki: antologia tekstów klasycznych", Poznań 1986 : [recenzja] Mieczysław Lubański s. 170-173
"Physics of Comets", Krishna Swamy, Singapore 1986 : [recenzja] Szczepan W. Ślaga Krishna Swamy (aut. dzieła rec.) s. 173-175
"Tajemnice zorganizowania żywej komórki (problemy życia i organizacji,2)", Teresa Ścibor-Rylska, Warszawa 1986 : [recenzja[ Szczepan W. Ślaga Teresa Ścibor-Rylska (aut. dzieła rec.) s. 175-177
Stanisław Radzimski SJ (1565—1622), wykładowca filozofii w Braniewie i Kaliszu Roman Darowski s. 179-191
Doświadczenie mistyczne na tle odmian widzenia Boga w związku z Das Sehen Gottes Mikołaja z Kuzy Mieczysław Gogacz s. 191-194
Pewność i prawda w opusculach Tomasza z Akwinu Stanisław Krajski s. 194-198
Obraz siebie osób jąkających się Jan Bielecki s. 199-208
Nasilenie agresji u męskiej młodzieży jąkającej się Jan Bielecki s. 208-224
Pasjonat natchniony w typologii Le Senne'a Andrzej Buczel s. 224-234
Ojciec Bocheński w Polsce — sprawozdania z Jego odczytów w Warszawie Tomasz Olszewski s. 235-248