Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Studia Philosophiae Christianae
1982, Tom 18, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zawartość pojęcia bytu Bogdan Bakies s. 5-26
Postawa religijna a inteligencja młodzieży Józef Bazylak s. 27-39
Teoria bytu w ujęciu św. Tomasza z Akwinu i Gabriela Marcela (próba konfrontacji) Ignacy Dec s. 41-62
Bóg i jego relacja do świata Bronisław Dembowski s. 63-103
Zarys fenomenologii świadomości u E. Husserla Jan Galarowicz s. 105-128
Awicenna i ważniejsze interpretacje jego teorii istnienia (droga do diagnozy filozofii współczesnej) Mieczysław Gogacz s. 129-151
O właściwą interpretację doświadczenia w filozofii Boga Stanisław Kowalczyk s. 153-184
Zjawisko regeneracji biologicznej a informacja strukturalna Anna M. Latawiec s. 185-198
Zbiory i algebry Mieczysław Lubański s. 199-207
Epistemologiczne implikacje tzw. "operacyjnego" rozumienia pojęcia prawdy Roman Roźdżeński s. 209-219
"Elementy filozofii", Antoni B. Stępień, Lublin 1980 : [recenzja] Józef M. Dołęga Antoni B. Stępień (aut. dzieła rec.) s. 221-222
"Zarys filozofii przyrody ożywionej", red. S. Mazierski, Lublin 1980 : [recenzja] Józef M. Dołęga S. Mazierski (aut. dzieła rec.) s. 223-227
"Handbuch wissenschaftstheoretischer Begriffe", J. Speck, Gbttingen 1980 : [recenzja] Mieczysław Bombik J. Speck (aut. dzieła rec.) s. 227-229
"Jedność przyrody", Carl Friedrich von Weizsäcker, Warszawa 1978 : [recenzja] Jerzy Gułkowski Carl Friedrich von Weizsäcker (aut. dzieła rec.) s. 229-236
"Populacje ludzkie jako systemy biologiczne", J. Strzałko, M. Henneberg, J. Piontek, Warszawa 1980 : [recenzja] K. Kloskowski M. Henneberg (aut. dzieła rec.) J. Piontek (aut. dzieła rec.) J. Strzałko (aut. dzieła rec.) s. 236-238
Sprawozdanie z posiedzenia naukowego katedr: etyki, filozofii Boga i religii, filozofii bytu, teorii poznania, logiki i metodologii nauk Mieczysław Bombik s. 239-240
Z kongresów 1980 Mieczysław Gogacz s. 240-247