Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Studia Philosophiae Christianae
1966, Tom 2, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmiot teorii hylemorfizmu w ujęciu neoscholastyków Tadeusz Wojciechowski s. 5-54
Współczesne pojęcie sprawiedliwości społecznej a tradycyjny podział sprawiedliwości Tadeusz Ślipko s. 55-101
Przedmiotowe źródła "matematycznej" filozofii Kartezjusza Edmund Morawiec s. 103-120
Kierunki polskich badań nad tradycyjną asertoryczną logiką formalną Edward Nieznański s. 121-176
Dziedzina wartości moralnych w ujęciu Czesława Znamierowskiego Zygmunt Perz s. 177-197
Goldschmidtowska teoria mechanizmu ewolucji Szczepan W. Ślaga s. 199-217
"Réflexion sur l'antinomie idealisme-réalisme", Jean-Dominique Robert, "Revue Philosophique de Louvain" 1965 : [recenzja] J. Chalcarz Jean-Dominique Robert (aut. dzieła rec.) s. 219-223
"Question disputée sur le réalisme immediat", Fernard van Steenberghen, "Revue Philisophiuqe de Louvain" (1965) : [recenzja] J. Chalcarz Fernard van Steenberghen (aut. dzieła rec.) s. 223-226
"Conscience et signification, essai sur la réflexion", G. Madinier, Paris 1953 : [recenzja] J. Tischner G. Madinier (aut. dzieła rec.) s. 226-232
"The Formation of Husserl's Concept of Constitution, Marlinus Nijhaff", R. Sokołowski, The Hague 1964 : [recenzja] J. Tischner R. Sokołowski (aut. dzieła rec.) s. 232-242
Z zagadnień współczesnej filozofii przyrody Mieczysław Lubański s. 243-256
Z filozofii nauk przyrodniczych Szczepan W. Ślaga s. 257-264
"Psychoanaliza: narodziny i rozwój", C. Thompson, Warszawa 1963 : [recenzja] J. Gruszyński C. Thompson (aut. dzieła rec.) s. 265-269
"O typach motywacji", M. Dybowski, Poznań 1965 : [recenzja] J. Spychalska M. Dybowski (aut. dzieła rec.) s. 269-275
"Psychologia kliniczna", R. Walien, Warszawa 1964 : [recenzja] T. Tyszka R. Walien (aut. dzieła rec.) s. 275-280
Sprawozdanie z cyklu wykładów "Fenomenologia ewolucji w ujęciu P. Teilharda de Chardin", KUL, 26 i 27 listopada 1965 r. E. Morawiec s. 280-285
Sprawozdanie z posiedzenia naukowego w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie z dnia 2 marca 1966 r. E. Morawiec s. 285-297
Sprawozdanie z posiedzenia naukowego w ATK z dnia 8.III.1966 r. J. Chalcarz s. 297-301
Komunikat z posiedzenia naukowego ATK z dnia 18.V.1966 r. J. Chalcarz s. 301
Z okazji trzechsetlecia Francuskiej Akademii Nauk Z. P. s. 301-303