Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Studia Philosophiae Christianae
2006, Tom 42, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Józef Bocheński - życie i dzieło Mieczysław Lubański s. 9-25
"Prima via" św. Tomasza w formalizacji Ojca Bocheńskiego Edward Nieznański s. 27-35
Analiza "analizy" Anna Brożek Jacek Jadacki s. 37-54
"Credo" jako system Korneliusz Policki s. 55-59
Logika i wiara w ujęciu Ojca Józefa Marii Bocheńskiego Jan Parys s. 61-70
Arystotelesa modalny rachunek nazw w ujęciu o. J.M. Bocheńskiego Kordula Świętorzecka s. 71-94
Logika a ontologia : uwagi na marginesie poglądów Józefa M. Bocheńskiego Jan Krokos s. 95-104
Labirynty wolności i konieczności u Leibniza Magdalena Fabisiak s. 105-118
Problem filozofii narracyjnej w myśli Schellinga Katarzyna Filutowska s. 118-130
Absolutność wymagań etycznych Alberta Schweitzera Krzysztof Jarosz s. 130-143
Analiza formalna wybranych dowodów na jedyność Boga u świętego Tomasza z Akwinu Tomasz Kąkol s. 144-154
Monizm organizmalny jako odpowiedź Hansa Jonasa na problem psychofizyczny Ryszard F. Sadowski s. 154-191
Fryderyka Nietzschego krytyka wykształcenia niemieckiego : (na podstawie eseju F. Nietzschego "Dawid Strauss jako wyznawca i pisarz") Wioletta Wiśniewska s. 192-204
Elementy racjonalizmu w empiryzmie Johna Locke'a Sylwia Zawadzka s. 204-222
Sprawozdanie z ogólnopolskiej sesji filozoficznej pt. "Stefan Swieżawski - osoba i dzieło" z dnia 11 kwietnia 2005 Tadeusz Klimski s. 223-251
Sprawozdanie z sesji Konwersatorium Filozoficznego Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej na temat: "Wokół problemu sumienia" Olga Wrzos s. 251-263
Filozofia na II Kongresie Mediewistów Polskich Artur Andrzejuk s. 263-270
Sprawozdanie z konferencji "Odpowiedzialność w nauce", Salzburg, 24-28.08.2005 Ryszard Moń s. 270-273
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji: "Niemuzułmańskie mniejszości Iraku. Historia. Kultura. Problemy przetrwania" Katarzyna Wasilewska s. 273-275
"Etyka wobec dylematów moralnych współczesności" : przedstawiciele Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW na konferencji naukowej w Akademii Bydgoskiej Bożena Listkowska s. 276-284
"Common-sense : a new look at an old philosophical tradition", Nicholas Rescher, Milwaukee 2005 : [recenzja] Katarzyna Budzyńska Nicholas Rescher (aut. dzieła rec.) s. 284-290
"The first grace : rediscovering the natural law in a post-Christian world", Russell Hittinger, Wilmington 2003 : [recenzja] Paweł Łącki Russell Hittinger (aut. dzieła rec.) s. 290-297
"Dusza i ciało : zagadnienie zjednoczenia duszy i ciała w wybranych tekstach Tomasza z Akwinu oraz w filozofii tomistycznej", Mikołaj Krasnodębski, Warszawa 2004 : [recenzja] Michał Zembrzuski Mikołaj Krasnodębski (aut. dzieła rec.) s. 297-301