Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Studia Philosophiae Christianae
1967, Tom 3, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji s. 5-16
Z filozoficznej problematyki badań nad koncepcją materii jako składnika realnego bytu Mieczysław A. Krąpiec s. 17-48
O niektórych przejawach racjonalizmu w myśli filozoficzno-teologicznej XII wieku Marian Kurdziałek s. 49-71
Koncepcja człowieka w psychoanalizie Freuda Józef Pastuszka s. 73-84
Jeden z kryzysów myśli chrześcijańskiej w wiekach średnich Stefan Świeżawski s. 85-110
Średniowieczny a nowożytny pogląd na piękno i sztukę Władysław Tatarkiewicz s. 111-118
Klasyfikacja nauk Józefa Lęskiego Bronisław Dembowski s. 119-136
Próba teorii natury intelektu Mieczysław Gogacz s. 137-167
Problem filozofii religii Marian Jaworski s. 169-194
O intuicji intelektualnej u Kartezjusza Edmund Morawiec s. 195-213
Czy tak zwane pierwsze zasady tomistycznej filozofii bytu są naprawdę pierwsze Tadeusz Rutowski s. 215-229
Psychologiczna analiza twórczości jako metoda badania osobowości pisarza S. Siek s. 231-278
Aktualny stan poglądów etyków i moralistów katolickich na zagadnienie godziwej obrony sekretu Tadeusz Ślipko s. 279-301
"Metafizyka: zarys podstawowych zagadnień", M.A. Krąpiec, Poznań 1966 : [recenzja] Stanisław Kamiński M.A. Krąpiec (aut. dzieła rec.) s. 303-308
"Oeuvres Complètes : introduction, texte et notes par Mgr Giorieux", J. Gerson, Paris 1960-1965 : [recenzja] Z. Kałuża J. Gerson (aut. dzieła rec.) s. 308-313
"Rzeczy i dane zmysłowe: świat i spostrzeżenie u G.E. Moora'a", A. Półtawski, Warszawa 1966 : [recenzja] J. Chalcarz A. Półtawski (aut. dzieła rec.) s. 314-319
W sprawie ilościowego charakteru matematyki Mieczysław Lubański s. 321-327
Z problematyki genezy życia organicznego Szczepan W. Ślaga s. 327-343
"Psychologia dążeń ludzkich", K. Obuchowski, Warszawa 1966 : [recenzja] Angelika Spychalska K. Obuchowski (aut. dzieła rec.) s. 345-350
Z psychologi nauczania Małgorzata Kąpińska s. 351-359
Informacje o miesięczniku "Znaku" Mieczysław Gogacz s. 361-363
Informacje o kwartalniku "Ruch Filozoficzny" Mieczysław Gogacz s. 363-364
Sprawozdanie z posiedzenia naukowego z okazji uroczystości św. Tomasza z Akwinu z dnia 7.III.1967 r. E. M. s. 364-365
Ogólnopolskie konferencje Etyków T. Ś. s. 365-366
Sprawozdanie z posiedzenia naukowego poświęconego omówieniu książki prof. dr. S. Swieżawskiego pt. "Zagadnienie historii filozofii", Warszawa 1966, z dnia 12.IV.1967 r. s. 367
"Zaganienie historii filozofii", Stefan Swieżawski, Warszawa 1966 : [recenzja] Stanisław Kamiński Stefan Swieżawski (aut. dzieła rec.) s. 367-371
Sprawozdanie z posiedzeń naukowych s. 367
Summa historiografii filozofii Mieczysław Gogacz s. 371-377
Dyskusja J. Iwanicki s. 380-385