Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Studia Philosophiae Christianae
2007, Tom 43, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Logika deontyczna w systemie S5 Edward Nieznański s. 5-20
Phénoménologie et vie chez Michel Henry Philippe Capelle s. 21-42
Solovyov on beauty Adam Drozdek s. 43-54
Inspiracje Hume'owskie w etyce szkoły Brentanowskiej Krzysztof Wieczorek s. 55-62
Zasady moralne w myśli Davida Hume'a Dawid Bunikowski s. 63-73
Miejsce etyki w systemie filozoficznym Dawida Hume'a Adam Grzeliński s. 74-91
Teoria idealnego obserwatora a problem relatywizmu Jacek Jaśtal s. 92-108
Obecność Hume'a we współczesnej debacie metaetycznej Marek Pyka s. 109-118
Przyczynek do Ch. S. Peirce'a koncepcji znaku Aleksandra Baldy s. 119-131
"Rozum a wiara" - problem separacji dyscyplin Grzegorz Bugajak s. 132-148
Pourquoi enseigner la logique des trois opérations? Bruno Couillaud s. 149-157
Fundamentalizm naukowy Richarda Dawkinsa i jego krytyka Anna Marek-Bieniasz s. 158-168
Wittgenstein i Heidegger: dwie koncepcje języka przezwyciężającego metafizykę Cezary Woźniak s. 169-185
"Czy przed Wielkim Wybuchem był Bóg? : argumenty naukowców i teologów", Warszawa 2007 : [recenzja] Andrzej Dańczak s. 187-190
"L'univers des valeurs, univers de l'homme : recherches axiologiques", Evangelos A. Moutsopoulos, Athènes 2005 : [recenzja] Tomasz Pawlikowski Evangelos A. Moutsopoulos (aut. dzieła rec.) s. 190-194
"Bóg : przewodnik błądzących", Keith Ward, Poznań 2006 : [recenzja] Adam Wątróbski Keith Ward (aut. dzieła rec.) s. 194-199
"Teologia wczesnych filozofów greckich", Werner Wilhelm Jaeger, Kraków 2007 : [recenzja] Bartosz Wieczorek Werner Wilhelm Jaeger (aut. dzieła rec.) s. 199-205
"Metafizyka klasyczna wersji egzystencjalnej : podstawowe zagadnienia z metafizyki", Edmund Morawiec, Paweł Mazanka, Warszawa 2006 : [recenzja] Paweł Mazanka Edmund Morawiec Sylwia Zawadzka s. 205-212
Sprawozdanie z konferencji "Hume dzisiaj" 06.12.2006, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Karolina Dominik Łukasz Malinowski Krzysztof Wasilewski s. 213-217
Sprawozdanie z konferencji: "Jeden za drugiego - Lévinas filozofem więzi społecznej" Joanna Chudzik Dorota Sobocińska Andrzej Waleszczyński s. 217-224
Sprawozdanie z Sympozjum Filozoficznego we Lwowie "Filozofia dla teologów" Izabella Andrzejuk s. 224-226
Refleksje o "Radykalnej ortodoksji" Johna Milbanka : sprawozdanie z konferencji "Belief and metaphysics", 15-18 września 2006, Hiszpania, Granada Paweł Mazanka Roman Tomanek s. 226-233
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Filozoficznej pt."Chrześcijaństwo wobec współczesnych problemów globalnych" Dominika Kościukiewicz s. 234-235