Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Studia Philosophiae Christianae
1984, Tom 20, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola refleksji w epistemicznej i ontycznej strukturze osoby ludzkiej Wojciech Chudy s. 7-29
Marcina Śmigleckiego SJ rękopiśmienne wykłady z logiki (Akademia Wileńska, r. 1586 Roman Darowski s. 31-53
Rozwój paleoantropologiii w świetle drzew rodowych człowieka Bernard Hałaczek s. 55-96
Jedno- i wielo-zakresowa logika klasyczna Edward Nieznański s. 97-112
"Przewrót kopernikańsiki" św. Tomasza Mieczysław Gogacz s. 113-121
Wokół dyskusji o subsystencji Stanisław Krajski s. 121-130
Dojście do Boga Leszek Kuc s. 131-147
Zagadndenie istnienia w matematyce, II Mieczysław Lubański s. 147-154
Recepcja Arystotelesa w kulturze europejskiej jako wstęp do atrystotelizmu polskiego odrodzenia według Wiktora Wąsika Kazimierz Szałata s. 154-168
"La scieniza e l'uomo, a cura di Fr. Angelini", Roma 1979 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba s. 169-172
"Tomasz z Akwinu: o bycie i istocie", Przekład, komentarz i studia: M. A. Krąpiec, Lublin 1981 : [recenzja] Wojciech Chudy M. A. Krąpiec (aut. dzieła rec.) s. 172-183
"Kosmologia Alberta Einsteina i jej filozoficzne uwarunkowania", J. Turek, Lublin 1982 : [recenzja] Józef M. Dołęga J. Turek (aut. dzieła rec.) s. 183-185
"Filozofia człowieka — studia i szkice", L. Wciórka, Warszawa 1982 : [recenzja] Józef M. Dołęga L. Wciórka (aut. dzieła rec.) s. 185-186
"Odkrywanie Boga: centralne problemy filozofii Boga", Stanisław Kowalczyk, Sandomierz 1981 : [recenzja] Roman Forycki Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 186-189
"W kierunku Boga", praca zb. pod red. B. Bejze, Warszawa 1982 : [recenzja] Mieczysław Gogacz B. Bejze (aut. dzieła rec.) s. 189-194
"Pocziemu prostranstwo triechmierno?", G. E. Gorelik, Moskwa 1982 : [recenzja] Anna Lemańska G. E. Gorelik (aut. dzieła rec.) s. 195-197
"Funkcja postawy religijnej w osobowości człowieka", Władysław Prężyna, Lublin 1931 : [recenzja] Józef Makselon Władysław Prężyna (aut. dzieła rec.) s. 197-200
"Studia z historii filozofii: księga pamiątkowa z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. Pawła Siwka SJ", praca zb. pod red. R. Darowskiego, Kraków 1980 : [recenzja] Kazimierz Szałata R. Darowski (aut. dzieła rec.) s. 200-202
"The origin of life: a warm little pond", C. E. Folsome, San Francisco 1979 : [recenzja] Szczepan W. Ślaga C. E. Folsome (aut. dzieła rec.) s. 203-206
"Grundfragen der Philosophie", Bela Freiherr von Brandenstein, München 1979 : [recenzja] Tadeusz Ślipko Bela Freiherr von Brandenstein (aut. dzieła rec.) s. 206-213
Sprawozdanie z konferencji etyczno-psychclogicznej (Jabłonna 14.III.1983) Aniela Dylus s. 215-220
Sesja naukowa w Paris XII na temat relacji Mieczysław Gogacz s. 221-222
Problem relacji w filozofii średniowiecznej Mieczysław Gogacz s. 223-231
Osoba i relacje Tadeusz Klimski s. 231-235
Relacja duszy do ciała według św. Tomasza z Akwinu Ryszard Zan s. 235-239
Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Studentów Filozofii Przyrody w roku akademickim 1982 Jerzy Wysocki s. 239-240
Sprawozdanie z otwartych posiedzeń Katedry Logiki Akademii Teologii Katolickiej w roku akademickim 1982 Tomasz Kossut s. 241-242
Zestaw pozycji książkowych prezentowanych na otwartych posiedzeniach Katedry Logiki ATK w roku akademickim 1982 Tomasz Olszewski s. 242-243
Sympozjum psychologiczne pt. "Człowiek wobec lęku i zagrożenia" Waldemar Grzywacz Ewa Majewska Tomasz Ochinowski Ewa Szałtowska-West Sławomir Śląski s. 243-251