Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Studia Philosophiae Christianae
1979, Tom 15, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
40-lecie pracy naukowej ks. prof. Kazimierza Kłósaka s. 5-7
Kierunki pracy naukowej i organizacyjno-dydaktycznej księdza profesora Kazimierza Kłósaka Sz. Ślaga s. 9-26
Kilka uwag o filozofii przyrody w XV-wiecznej Europie Łacińskiej Stefan Swieżawski s. 27-59
Geneza i rozwój pojęcia praw statystycznych Stanisław Mazierski s. 61-80
Z ewolucyjnej problematyki śmierci człowieka Tadeusz St. Wojciechowski s. 81-97
Biologiczne pojęcie przyczynowości, cz. I Henryk Nowik s. 99-116
Metodologiczne uwarunkowania przyrodniczej antropogenezy Bernard Hałaczek s. 117-138
Aspekt systemowy problemu jedności nauki Mieczysław Lubański Szczepan W. Ślaga s. 139-161
Formalizacja tomistycznych podstaw dowodu na istnienie Koniecznego Bytu Pierwszego Edward Nieznański s. 163-180
Prebiotyczne pochodzenie asymetrii optycznej Maria Romanow-Broniarek s. 181-195
"Metodologiczeskie aspekty issledowanij żizni w kosmosie", L.W. Fiesienkowa, Moskwa 1976 : [recenzja] Sz. W. Ślaga L.W. Fiesienkowa (aut. dzieła rec.) s. 197-199
"Communicative behavior and evolution", ed. by Martin E. Hahn, Edward C. Simmel, New York 1976 : [recenzja] Sz. W. Ślaga Martin E. Hahn (aut. dzieła rec.) Edward C. Simmel (aut. dzieła rec.) s. 199-201
Z problematyki filozofii fizyki Czesława Białobrzeskiego Józef M. Dołęga s. 202-204
"Czetyrie koncepcii wremeni w fiłossofii i fizike", J. Mołczanow, Moskwa 1977 : [recenzja] Bolesław Rok J. Mołczanow (aut. dzieła rec.) s. 204-206
"Sowremennoje jestestwoznianie i materialisticzeskaja dialektika", Moskwa 1977 : [recenzja] Bolesław Rok s. 206-209
"Fiłosofskije problemy teoreticzeskoj biologii", G.A. Jugaj, Moskwa 1976 : [recenzja] Maria Romanow-Broniarek G.A. Jugaj (aut. dzieła rec.) s. 209-213
Z amerykańskich dyskusji nad dzisiejszą rolą filozofii scholastycznej Bronisław Dembowski s. 215-233
Z filozofii poezji Mieczysław Gogacz s. 233-238
Józef Alojzy Dmowski SJ - zapomniany prekursor neoscholastyki Jerzy Gułkowski s. 238-246