Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 32
Studia Philosophiae Christianae
1970, Tom 6, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
C. G. Hempla model wyjaśniania probabilistycznego Zygmunt Hajduk s. 5-40
Kryterium falsyfikacji a ogólna teoria względności Michał Heller s. 41-67
Zarys teorii osobowości Karola R. Rogersa Jerzy Jakubowski s. 68-91
Zagadnienie przedmiotu filozofii przyrody a zasada klasyfikacji nauk filozoficznych Mieczysław Lubański s. 92-107
Za i przeciw teorii abiogenezy Szczepan W. Ślaga s. 108-138
O determinizmie i związkach przyczynowych w fizyce jądrowej Bolesława Twarowska s. 139-161
"Primenenie teorii informacii k gnoseologiczeskomu analizu naucznoj teroii", B.W. Achlibininskij, A.G. Lebedew, "Fiłosofskie Nauki" N.1 (1969) : [recenzja] Mieczysław Lubański B.W. Achlibininskij (aut. dzieła rec.) A.G. Lebedew (aut. dzieła rec.) s. 162-165
"O fiłosowskom znaczenii semanticzeskogo ponjatija istiny", A.Ł. Nikiforow, "Fiłosofskie Nauki" 19 (1969) : [recenzja] Mieczysław Lubański A.Ł. Nikiforow (aut. dzieła rec.) s. 165-168
"Myślenie dyskursywne i intuicyjne", K. Sośnicki, "Ruch Pedagogiczny" 1 (1968) : [recenzja] K. Ostrowska K. Sośnicki (aut. dzieła rec.) s. 168-171
"Kategorii kaczestwa i koliczestwa", S.G. Szluachtenko, "Izdatelstwo Leninigradskogo Uniwersitela" 1968 : [recenzja] Mieczysław Lubański S.G. Szluchachtenko (aut. dzieła rec.) s. 172-176
"O sootnoszenii urownej materii i prostranstwenna-wremennych form", A.M. Mostepanenko, "Fiłosowskie Nauki" N. 2 (1969) : [recenzja] Mieczysław Lubański A.M. Mostepanenko (aut. dzieła rec.) s. 176-179
"Problema priczinnosti w swete sowremennogo sostojanija fiziki elementarnych czastic", W.G. Iwanow, "Fiłosofskie Nauki" N.2 (1969) : [recenzja] Mieczysław Lubański W.G. Iwanow (aut. dzieła rec.) s. 179-181
"L. von Bertalanffus organismische Auffassung des Lebens in ihren philosophischen Konsequezen", Arno Bendmann, Jena 1967 : [recenzja] Szczepan W. Ślaga Arno Bendmann (aut. dzieła rec.) s. 181-185
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Zagadnienia psychologii myślenia", J. Kozielecki, Warszawa 1968 : [recenzja] J.M. Celiński J. Kozielecki (aut. dzieła rec.) s. 186-194
"Temperament i typ układu nerwowego", Jan Strzelau, Warszawa 1969 : [recenzja] W. Dembek Jan Strelau (aut. dzieła rec.) s. 194-197
Rola sztuki w wychowaniu E. Dziduch B. Sadowski s. 198-202
"Struktura osobowości", Joseph Nuttin, tł. Tamara Kołakowska, Warszawa 1968 : [recenzja] W. Szczepański Joseph Nuttin (aut. dzieła rec.) s. 202-207
"O intuicjoniźmie etycznym: obowiązek i wartość w systemie W.D. Rossa", Stanisław Soldenhnff, Warszawa 1969 : [recenzja] A. Pawlik Stanisław Soldenhnff (aut. dzieła rec.) s. 208-214
Natura podstawą etyki? T. Sikorski s. 214-217
"Zarys dziejów myśli politycznej starożytności", Wiktor Kornatowski, Warszawa 1968 : [recenzja] M. Szyszkowska Wiktor Kornatowski (aut. dzieła rec.) s. 217-219
"Prawo i moralność", Henryk Jankowski, Warszawa 1968 : [recenzja] Tadeusz Ślipko Henryk Jankowski (aut. dzieła rec.) s. 219-228
"Przeżycie i Wartość", M. Wallis, Kraków 1968 : [recenzja] E. Niedźwiedzka M. Wallis (aut. dzieła rec.) s. 228-235
Powszechność prawa naturalnego Hanna Waskiewicz s. 236-268
Uwagi do pracy H. Waśkiewicz, Powszechność prawa naturalnego Józef Iwanicki s. 269-282
Sympozjum antropologiczne w akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, 28 A. Perłowska s. 283-293
Sympozjum poświęcone problemowi dojrzałej osobowości w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, 16 J. Jakubowski s. 293-296
Sprawozdanie z posiedzenia naukowego Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej ATK w Warszawie, 20 A. Samoraj s. 297-300
Sympozjum na temat przedmiotu filozofii przyrody w ATK w Warszawie, 10 Sz. W. Ślaga s. 300-302
III Sympozjum Psychologiczne pt. "Osobowość neurotyczna - zagadnienia psychoterapii" na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie, 8 i 9 St. Siek R. Ziółkowski s. 302-307
Wyjaśnienie J. Janik s. 308-309
André Louis Leroy M. Karwowska s. 309-310
Georges Gurvitch M. Karwowska s. 309