Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Studia Philosophiae Christianae
1989, Tom 25, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 5
Wert und Würde der Arbeit im "Laborem Exercens" Helmut Juros s. 7-28
Osoba jako dar w nauczaniu Jana Pawła II Jerzy W. Gałkowski s. 29-41
Człowiek jako autokreator: antropologiczne podstawy odrzucenia encykliki "Humanae Vitae" Andrzej Szostek s. 43-63
Sumienie, kontemplacja, mądrość (z problematyki podstaw etyki) Mieczysław Gogacz s. 65-71
Ocena dorobku teologiczno-filozoficznego Tomasza z Akwinu na przełomie XIII i XIV wieku Edmund Morawiec s. 73-87
Dowód Gödla na istnienie summum bonum Edward Nieznański s. 89-102
Psychologiczne problemy kobiet podejmujących decyzję o przerywaniu ciąży Krystyna Ostrowska s. 103-119
Człowiek wobec problemu ochrony środowiska naturalnego Anna M. Latawiec Franciszek M. Rosiński s. 121-137
Newtonowskie pojęcie przestrzeni i czasu Stanisław Mazierski s. 139-153
What the philosophy of biology is and should be? Szczepan W. Ślaga s. 155-175
Problemałyczność metafizyki we wczesnej filozofii Martina Heideggera Roman Rożdżeński s. 177-194
Nowa interpretacja definicji Veritas est adequatio rei et intellectus u świętego Tomasza z Akwinu Tomasz Bartel s. 194-199
Nieskończoność Boga w świetle opusculów Tomasza z Akwinu Stanisław Krajski s. 199-204
Aksjomatyczna definicja zdania prawdziwego w języku potocznym Tomasz Jordan s. 204-222
Wokół problemu nie narodzonych Anna Latawiec s. 222-226
Maszyna czy myśl? Andrzej Fuliński s. 226-230
Sprawozdanie z Otwartych Posiedzeń Katedry Logiki ATK w roku akademickim 1987—88 Tomasz Olszewski s. 230-232
"Ontologie: grundkurs Philosophie", Band 3. Verlag W. Kohlhammer, Béla Weissmahr, Stuttgart—Berlin—Köln—Mainz 1985 : [recenzja] Andrzej Maryniarczyk Béla Weissmahr (aut. dzieła rec.) s. 232-237
"Revolution in science", I. Bernard Cohen, London 1985 : [recenzja] Józef Życiński I. Bernard Cohen (aut. dzieła rec.) s. 237-240