Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Studia Philosophiae Christianae
2003, Tom 39, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ontologiczne i poznawcze założenia teorii mnogości Georga Cantora Cz. 1 Jerzy Dadaczyński s. 7-42
Specyfika etyki polskiej XX wieku Ryszard Moń s. 43-74
Dwa semantyczne ujęcia logiki drugiego rzędu z identycznością Janusz Wesserling s. 75-103
Filozofia zła w filmach grozy Zbigniew Sareło s. 105-120
Antropologia filozoficzna i przyrodnicza w poszukiwaniu istoty człowieka Jacek Tomczyk s. 120-135
Problematyka celowości w filozofii Henryka Bergsona Krzysztof Pezdek s. 135-157
Naturalizm we współczesnej filozofii nauki Jerzy Breś s. 157-165
Kognitywna teoria metafory w filozofii Nelsona Goodmana Paweł Łukasz Polowczyk s. 165-176
Chance and the Frankenstein's syndrome Anna Latawiec s. 176-184
Natural theology of Descartes and modern secularism Paweł Mazanka s. 184-196
Remarks on Neoplatonism as a synthesis of ancient thought Tomasz Stępień s. 196-209
Avicenne et Thomas d'Aquin : les sources arabes de la concepcion existentielle de l'être Artur Andrzejuk s. 209-219
Awicenniańskie początki nauki o transcendentaliach Paweł Milcarek s. 219-226
"Mały traktat o wielkich cnotach", André Comte-Sponville, Warszawa 2000 : [recenzja] Ryszard Moń André Comte-Sponville (aut. dzieła rec.) s. 227-233
"Hans Jonas : the integrity of thinking", David J. Levy, Columbia 2002 : [recenzja] Ryszard F. Sadowski David J. Levy (aut. dzieła rec.) s. 233-237
"Persons and bodies : a constitution view", Lynne Rudder Baker, New York 2000 : [recenzja] Ryszard F. Sadowski Lynne Rudder Baker (aut. dzieła rec.) s. 237-241
"Filozofia człowieka", Roman Darowski, Kraków 2002 : [recenzja] Mikołaj Krasnodębski Roman Darowski (aut. dzieła rec.) s. 241-244
"Biotechnologie : norme e regolamenti", Vincenzo Lungagnani, Torino 2002 : [recenzja] Andrzej Kobyliński Vincenzo Lungagnani (aut. dzieła rec.) s. 244-249
Sprawozdania z posiedzeń Katedr Historii Filozofii Izabella Andrzejuk Mikołaj Krasnodębski Eryk Łażewski s. 251-270
Sprawozdanie z VI konferencji "Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata", zorganizowanej przez Katedrę Metodologii Nauk Systemowo-Informacyjnych WFCH UKSW w dniu 20.11.2002 r. Robert Więckowski s. 270-277
Sprawozdanie z wizyty delegacji UKSW w ośrodkach naukowych Egiptu Artur Andrzejuk Tomasz Stępień s. 278-282
Europejskie spotkanie etyków w Brukseli Zbigniew Sareło s. 283-285
Jedenasty Międzynarodowy Kongres Filozofii Średniowiecznej, Porto, 26-31 sierpnia 2002 Jarosław Stoś s. 286-287