Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Studia Philosophiae Christianae
2009, Tom 45, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Filozofia jako system okresów warunkowych Edward Nieznański s. 7-14
Elementy klasycznej teorii zasad bytu Kordula Świętorzecka s. 15-24
Czy niezmienność Boga polega na absolutnym wykluczeniu zmian? Andrzej Gałaj s. 25-49
Polska tradycja w filozofii i psychologii świadomości Jerzy Bobryk s. 51-68
Kilka uwag o przedmiocie reprezentacji Janina Buczkowska s. 69-90
O intendowaniu i byciu intendowanym Marek Rosiak s. 91-102
Odniesienie świadomości do rzeczy według Husserla Marek Maciejczak s. 103-117
Aporia poznania jako transcendentalny fundament świadomości Marcin Furman s. 119-127
Karla Jaspersa ujęcie związku świadomości z przedmiotem Dorota Barcik s. 129-137
Klasyczna definicja wiedzy a świadomość posiadanych przekonań Andrzej Stępnik s. 139-154
Johna Searle’a opis intencjonalności pragnień Paweł Bankiewicz s. 155-169
Ontyczne podstawy intencjonalności poznania i chcenia : podejście Tomaszowe Paweł Święcki s. 171-190
Wąskie, szerokie i rozszerzone rozumienie subiektywności w zagadnieniu świadomości Jakub Jonkisz s. 191-210
Przedmiot czy przedmioty spostrzeżeń wobec zróżnicowania percepcji na odrębne modalności zmysłowe Katarzyna Kobos s. 211-221
Kamuflaż, antykamuflaż i granice świadomości Piotr Markiewicz s. 223-234
Florensky's proof of the existence of God Adam Drozdek s. 235-248
Racjonalność woli jako dominanta strukturalna myśli etycznej Wilhelma Ockhama Katarzyna Kornacka s. 249-262
O filozofię troszczyć się należy Jan Krokos s. 263-276
Czy nauka dowodzi istnienia Boga? Naukowa apologetyka Piusa XII Tadeusz Pabjan s. 277-294
"Filozoficzne interpretacje faktów naukowych", J. Turek, Lublin 2009 : [recenzja] Anna Lemańska J. Turek (aut. dzieła rec.) s. 295-300
"Entre logique et langage", François Rivenc, Gabriel Sandu, Paryż 2009 : [recenzja] Marek Porwolik François Rivenc (aut. dzieła rec.) Gabriel Sandu (aut. dzieła rec.) s. 300-303
"Dar Karola Darwina dla nauki i religii", Francisco J. Ayala, Warszawa 2009 : [recenzja] Adam Świeżyński Francisco J. Ayala (aut. dzieła rec.) P. Dawidowicz (tłum.) s. 303-308
"Ciało człowieka w refleksji filozoficznej", Stanisław Kowalczyk, Lublin 2009 : [recenzja] Kazimierz Szałata Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 308-314
"Filozofia śmierci. Od Anaksymandra do Adorno", Georg Scherer, Kraków 2008 : [recenzja] Marek Wójtowicz Georg Scherer (aut. dzieła rec.) W. Szymona (tłum.) s. 314-318
Sprawozdanie z konferencji „Biological Evolution – Facts and Theories. A Critical Appraisal 150 Years after The Origin of Species”, Papieski Uniwersytet Jacek Poznański s. 319-331
Filozofia kryzysu : międzynarodowa konferencja naukowa w Genewie Kazimierz Szałata s. 332-336
Filozofia na Uniwersytecie Letnim w Chartres Kazimierz Szałata s. 336-341