Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Studia Philosophiae Christianae
2014, Tom 50, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Morality and Justice in Social Life Helena Hrehovà s. 7-19
Different Models of Justice as a Basic Category of Social Life Anna Drabarek s. 21-40
Sociability as a Virtue in Multicultural Public Life : Personal Aretology and Axiology in Practice Katarína Mária Vadíková s. 41-55
Etyka cnót w kontekście ogólnej koncepcji badań moralnych Alasdaira Macintyre'a Wojciech Wierzejski s. 57-80
Ethical Dimensions of Digital Age Eva Orbanová s. 81-92
Etyczne aspekty współczesnej pentekostalizacji chrześcijaństwa Andrzej Kobyliński s. 93-130
Academic versus Practical : (How to Balance the Theoretical and the Applied in the Postmodern Situation) Zuzana žilová s. 131-144
Ecosophy and the New Age Movement in the Transmodern Society Radka Gábrišová s. 145-157
Wykluczenie społeczne oczami filozofa i aktywisty – Jan Patočka i o. Józef Wrzesiński Maria Jarmuszczak s. 159-176
The Moral Context of Solzhenitsyn's Ideas Igor Strýček s. 177-189
Reigns without Justice («Regna sine iustitia») Branislav Čaniga s. 191-204