Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Studia Philosophiae Christianae
1998, Tom 34, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Koncepcje relacji kategorialnej bazujące na jej identyfikacji metafizycznej Władysław Kubiak s. 5-24
W poszukiwaniu istoty prawdy Jan Krokos s. 25-41
Entwurf einer formalisierten Theorie der Seinskategorie Edward Nieznański s. 43-50
Tematyka sporów filozoficznych wśród uczonych szkoły pałacowej Karola Wielkiego trwałym zespołem problemów filozofii europejskiej Mieczysław Gogacz s. 51-54
Pozytywistyczne zakwestionowanie metafizyki Jerzy Niepsuj s. 54-60
Między tomizmem a heglizmem : rzecz o etyce B. Quelquejeu Ryszard Moń s. 60-64
Jakub z Paradyża i filozofia w Polsce w XV wieku Stanisław A. Porębski s. 64-69
Psychologia fenomenologiczna Edyty Stein w świetle dziejów nowożytnej myśli psychologicznej Jagna Brudzińska s. 69-86
Termodynamiczno-informacyjne podłoże dobra i zła Stefan Taczanowski s. 87-97
Przyczyny współczesnego kryzysu ekologicznego jako problem filozoficzny Andrzej Papuziński s. 99-108
Odpowiedzialność za środowisko przyrodnicze w świetle ewolucji Anna Marek-Bieniasz s. 108-111
Etyka środowiska i jej dylematy Dariusz Liszewski s. 111-117
Człowiek - technika - ekonomia Jacek Łapiński s. 118-128
Sprawozdanie z sympozjum : "Antropologiczne podstawy etyki zawodowej" Artur Andrzejuk s. 129-135
Sprawozdanie z udziału Akademii Teologii Katolickiej w Festiwalu Nauki Izabella Andrzejuk Tadeusz Klimski s. 135-136
Sprawozdanie z szóstej sesji konwersatorium filozoficznego pracowników naukowych wydziału filozofii chrześcijańskiej ATK na temat: "Pozytywistyczne zakwestionowania metafizyki" Artur Andrzejuk Jerzy Niepsuj s. 136-138
Sprawozdanie z uroczystego pożegnania z Warszawską Akademią Teologiczną i wręczenia honorowych odznaczeń Panu profesorowi dr hab. Mieczysławowi Gogaczowi Jerzy Niepsuj s. 138-139
Pożegnanie Pana Profesora Mieczysłąwa Gogacza Wojciech Przetakiewicz s. 139-140
Podziękowanie za odznaczenia Mieczysław Gogacz s. 140
Dziesiąty Międzynarodowy Kongres Filozoficzny Erfurt 25-30 sierpnia 1997 Stanisław A. Porębski s. 141
Doktorat "honoris causa" dla George'a V. Coyne'a, S.J Andrzej Kozubski s. 142-143
"Leksykon filozofii klasycznej", red. Józef Herbut, Lublin 1997 : [recenzja] Jan Krokos Józef Herbut (aut. dzieła rec.) s. 145-146
"Dzieje Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Krakowskiego w latach 1317-1525", Mieczysław Markowski, Kraków 1996 : [recenzja] St. Porębski Mieczysław Markowski (aut. dzieła rec.) s. 146-147
"Wydział Teologiczny w Krakowie 1397-1997 : księga jubileuszowa", red. S. Piech, Kraków 1997 : [recenzja] Stanisław A. Porębski S. Piech (aut. dzieła rec.) s. 147-148
"Gemeinwohl und Gessellschaftsordnung (The common good in our changing world)", Johannes Michael Schnarrer, Wien 1997 : [recenzja] Zbigniew Sareło Johannes Michael Schnarrer (aut. dzieła rec.) s. 148-149
"L'economia senza etica e'diseconomia : l'etica dell'economia nel pensiero di don Luigi Sturzo", Alfio Spampinato, Milano 1996 : [recenzja] Zdzisława Kobylińska Alfio Spampinato (aut. dzieła rec.) s. 149-152
"Il manuale del buon politico", Luigi Sturzo, Cinisello Balsamo 1996 : [recenzja] Zdzisława Kobylińska Luigi Sturzo (aut. dzieła rec.) s. 152-154
"Osoba zadaniem pedagogiki : wykłady bydgoskie", Mieczysław Gogacz, Warszawa 1997 : [recenzja] Mieczysław Gogacz Jerzy Niepsuj s. 154-156
"Uchwycić przemijanie", Michał Heller, Kraków 1997 : [recenzja] Anna Lemańska Michał Heller (aut. dzieła rec.) s. 157-158
"Makroświat, mikroświat i ludzki umysł", Roger Penrose, Warszawa 1997 : [recenzja] Anna Lemańska Roger Penrose (aut. dzieła rec.) s. 158-160