Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Studia Philosophiae Christianae
1980, Tom 16, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Próba reinterpretacji teorii aktu i możności Bogdan Bakies s. 7-23
Typologizacja w badaniach psychologii religii Józef Bazylak s. 25-38
Analiza pojęcia wycelowania zewnętrznego Piotr Lenartowicz s. 39-54
Informacja i jej nośniki Mieczysław Lubański s. 55-66
O genetycznej bazie metafizyki ogólnej Edmund Morawiec s. 67-91
Kryteria morfologiczne i kulturowe prehistorycznej komunikacji werbalnej Franciszek M. Rosiński s. 93-120
Słowo wstępne Dziekana wydziału Tadeusz Ślipko s. 121-123
Z perspektywy piętnastu lat (w 15-tą rocznicę śmierci prof. W. Wąsika) Stanisław A. Porębski s. 123-134
Gilson i filozofia Mieczysław Gogacz s. 134-144
Jan Klein SJ (1556—1601), wykładowca filozofii w Poznaniu Roman Darowski s. 145-160
Uwagi i sprostowania na temat S. Szadurskiego SJ Franciszek Bargieł s. 160-169
"Byt i istnienie w filozofii Plotyna", D. Dembańska-Siury, Warszawa 1979 : [recenzja] Bogdan Bakies D. Dembańska-Siury (aut. dzieła rec.) s. 171-174
"Z zagadnień filozoficznego poznania Boga", Ks. Kazimierz Kłósak, Kraików 1979 : [recenzja] Roman Forycki Kazimierz Kłósak (aut. dzieła rec.) s. 174-177
Uwagi do dwu interpretacji zagadnienia subsystencji sformułowanego w "De ente et essentia" Tomasza z Akwinu Mariusz Prokopowicz s. 177-185
"Narzędzie i znak w rozwoju dziecka", L. S. Wygotski, tłum. B. Grell,, Warszawa 1978 : [recenzja] Józef M. Dołęga L. S. Wygotski (aut. dzieła rec.) B. Grell (tłum.) s. 185-187
W sprawie kryteriów kwalifikowania definicji normalnych (streszczenie referatu wygłoszonego na posiedzeniu katedr logiki, teorii poznania i etyki w ATK 3.III.1979) Mieczysław Bombik s. 189-192
O możliwości formalnej analizy ontologii R. Ingardena Urszula Żegleń s. 192-198
Wokół bioelektroniki i jej twórcy Szczepan W. Ślaga s. 199-207
"Z zagadnień filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody", pr. zb. pod red. Kazimierza Kłósaka, Warszawa : [recenzja] J. Nowaczyk Kazimierz Kłósak (aut. dzieła rec.) s. 207-213
"Matematiczeskoje modelirowanie biołogiczeskich procesow: materiały IV szkoły po matematecziskomu modelirowaniju", pod red. A. M. Mołczanowa, Moskwa 1979 : [recenzja] Anna M. Latawiec A.M. Mołczanow s. 213-216
"Świat i czas", Kenneth G. Denibigh, tłum. Jan Mitelski, Warszawa 1979 : [recenzja] Kazimierz Kloskowski Kenneth G. Denibigh (aut. dzieła rec.) Jan Mitelski (tłum.) s. 216-217
"Ponad granicami", Werner Heisenberg, tłum. Krzysztof Wolicki, Warszawa 1979 : [recenzja] Dariusz Sobkowicz Werner Heisenberg (aut. dzieła rec.) Krzysztof Wolicki (tłum.) s. 217-219
Współczesna dyskusja o moralności i etyce (referat wygłoszony w ATK 4.5.1979r) Johann Mader s. 221-234
Kłopoty — nie tylko z aktem prostym (uwagi polemiczne) Tadeusz Ślipko s. 235-246
Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Studentów Filozofii przyrody w roku ak. 1978 Kazimierz Kloskowski Dariusz Sobkowicz s. 247-249
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Studenckiej Sesji Naukowej na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej ATK Kazimierz Szałata s. 250-253