Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Studia Philosophiae Christianae
1981, Tom 17, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Źródła postaw religijnych Józef Bazylak s. 7-18
Poznanie istnienia (bytu) w ujęciu tomistów egzystencjalnych (część pierwsza) Wojciech Chudy s. 19-40
Ryszard Singleton SJ (1566—1602) pierwszy profesor filozofii w Braniewie Roman Darowski s. 41-56
Człowiek i wspólnota w "Defensor pacis" Marsyliusza z Padwy (problem niekonsekwencji w awerroizmie jako artystotelizmie neoplatonizującym) Mieczysław Gogacz s. 57-68
Semantyczne ujęcie struktury i poznawczego wartościowania teorii fizykalnych Zygmunt Hajduk s. 69-97
Neue Konzeptionen in Logik und Erkenntnistheorie Mieczysław Lubański s. 99-112
Specyfika postaw wobec śmierci Józef Makselon s. 113-134
Człowiek jako istota realizująca się w czynie (antropologia Karola Wojtyły a Henri Eya analiza świadomości) Andrzej Półtawski s. 135-174
Postawa wobec choroby a obraz siebie i poziomu lęku u chorych ze świeżym zawałem serca Stanisław Siek Lidia Sołtysik-Kamińska s. 175-184
Człowiek i jego relacje Mieczysław Gogacz s. 185-198
Tomaszowa argumentacja za istnieniem Boga z przyczynowoścd sprawczej wobec obserwacyjnych zdań przyczynowych Henryk Nowik s. 199-206
Finał sporu o istnienie galaktyk Antoni Klein s. 207-219
Cel jako przyczyna w filozofii Arystotelesa Jacek Górniak s. 221-232
Zagadnienie obecności w tekstach Pseudo-Dionizego Areopagity Mariusz Prokopowicz s. 232-238
"Z teorii i metodologii filozofii przyrody", Kazimierz Kłósak, Poznań 1980 : [recenzja] M. Lubański Sz. W. Ślaga Kazimierz Kłósak (aut. dzieła rec.) s. 239-241
"Systemy sprawnego działania", Jan L. Frąckiewicz, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980 : [recenzja] Sz. W. Ślaga Jan L. Frąckiewicz (aut. dzieła rec.) s. 241-243
"Sprachphilosophie", A.Keller, Freiburg—München 1979 : [recenzja] Józef Herbut A. Keller (aut. dzieła rec.) s. 243-244
"Nieskończoność bytu Bożego w filozofii Jana Dunsa Szkota", Edward Zieliński, Lublin 1980 : [recenzja] Stanisław A. Porębski Edward Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 244-247
Jubileusz profesora Stefana Swieżawskiego M. Gogacz s. 249-253
Sprawozdanie ze spotkania profesorów metafizyki poświęconego problematyce filozofii religii (Ołtarzew k Jan Nowaczyk s. 253-257
Poświęcenie tablicy pamiątkowej w kościele św. Anny w Warszawie 30.X.1980 ku czci profesora Władysława M. Kozłowskiego M. Gogacz s. 257-259