Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Studia Philosophiae Christianae
2010, Tom 46, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Koncepcja logiki w wielkiej encyklopedii francuskiej : studium z historii recepcji Stanisław Janeczek s. 5-24
Sceptycyzm i dyskusja z nim w filozofii George’a Berkeleya i Thomasa Reida Dariusz Kucharski s. 25-47
Trzecia droga z podwójną kwantyfikacją Edward Nieznański s. 49-60
Is chance an ‘element’ of miracle? In search for common aspect of miraculous and chance events Adam Świeżyński s. 61-86
Leki psychotropowe drogą do zrozumienia połączenia między umysłem a mózgiem Sławomir Murawiec s. 87-104
Karla Jaspersa projekt psychopatologii Andrzej Kapusta s. 105-128
Psyche i soma : „Co” choruje w człowieku? Jarosław Sak s. 129-149
Medykalizacja zachowań społecznych, czyli o utopii szczęśliwej duszy Jarosław Barański s. 151-164
Charakterystyczne elementy metafizyki Awerroesa w łacińskiej wersji jego komentarza do księgi Z Metafizyki Arystotelesa Paweł Milcarek s. 165-181
Pożądanie a intelekt według św. Tomasza z Akwinu Paweł Święcki s. 182-207
Religia i ateizm w filozofii średniowiecznej Konrad Szocik s. 208-218
Nowożytny spór o abstrakcję Kazimierz Gryżenia s. 219-238
"U podstaw analizy filozoficznego dyskursu z wykorzystaniem interpretacji Władysława Tatarkiewicza", E. Nieznański, K. Świętorzecka, R. Tomanek, Warszawa 2010 : [recenzja] Piotr Orzeszek E. Nieznański (aut. dzieła rec.) R. Tomanek (aut. dzieła rec.) K. Świętorzecka (aut. dzieła rec.) s. 239-243
" Florence Le Priol, Logique et Langage: déduction naturelle", Jean-Pierre Declés, Brahim Djioua, Paris 2010 : [recenzja] Marek Porwolik Jean-Pierre Declés (aut. dzieła rec.) Brahim Djioua (aut. dzieła rec.) s. 243-246
"Logic for Philosophy", Theodore Sider, Oxford 2010 : [recenzja] Marek Porwolik Theodore Sider (aut. dzieła rec.) s. 246-249
"Bioetyka", Tadeusz Ślipko, Kraków 2009 : [recenzja] Kazimierz Szałata Tadeusz Ślipko (aut. dzieła rec.) s. 250-256
"Understanding Religion and Science. Introducing the Debate", Michael Horace Barnes, London – New York 2010 : [recenzja] Adam Świeżyński Michael Horace Barnes (aut. dzieła rec.) s. 256-259
"Keď umiera dieťa. Praktická tanatológia I", Slávka Démuthová, Pusté Úľany 2010 : [recenzja] Adam Świeżyński Slávka Démuthová (aut. dzieła rec.) s. 259-262
"Filozofia analityczna. Koncepcje, metody, ograniczenia", T. Szubka, Wrocław 2009 : [recenzja] Piotr Duchliński T. Szubka (aut. dzieła rec.) s. 263-274
"Herezja", Leszek Kołakowski, Kraków 2010 : [recenzja] Karolina Karaś Leszek Kołakowski (aut. dzieła rec.) s. 274-278