Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Studia Philosophiae Christianae
1992, Tom 28, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pamięci profesora Kłósaka s. 7-9
Ksiądz Kłósak - polskim Teilhardem de Chardin Bernard Hałaczek s. 9-13
Szkic do portretu Kazimierza Kłósaka Szczepan W. Ślaga s. 15-26
Wartość argumentacji na istnienie Boga z przyczynowości sprawczej według ks. Kłósaka Tadeusz Rutowski s. 27-44
O tak zwanym argumencie biologicznym na istnienie Boga Ludwik Wciórka s. 45-59
Profesora Kazimierza Kłósaka koncepcja kreacjonizmu Kazimierz Kloskowski s. 61-75
Zakres stosowalności fizycznej zasady przyczynowości Stanisław Mazierski s. 77-93
Zagadnienie nieskończoności przestrzennej wszechświata w filozofii radzieckiej Włodzimierz Skoczny s. 95-108
Ks. Kłósaka spór z materializmem i jego znaczenie Tadeusz Gadacz s. 109-125
Geneza duszy ludzkiej w ujęciu Kazimierza Kłósaka Tadeusz Wojciechowski s. 127-137
Poznawanie relacji przez człowieka a zagadnienie hominizacji według K. Kłósaka Józef M. Dołęga s. 139-148
Profesor Kazimierz Kłósak wobec kwestii racjonalności bytu Jan Nowaczyk s. 149-158
Ewolucja pojęcia racjonalności w epistemologii Józef Życiński s. 159-172
Z rozważań nad charakterystyką filozoficzną badań naukowych, I Mieczysław Lubański s. 173-184
Rola i miejsce dowodu na istnienie Boga w kartezjańskim projekcie nauk Wiesław Wójcik s. 185-203
Jedność jako modus essendi bytu według kwestii 1 De Veritate Tadeusz Klimski s. 205-209
Kosmogenese als Urschöpfung und Fortgesetzte Erschaffung Georg J. Knappik s. 211-219
100 lat badań nad praczłowiekiem (Homo erectus) Franciszek M. Rosiński s. 221-230
Matematyka - metamatematyka — filozofia matematyki Anna Lemańska s. 231-239
Wokół pojęcia zjawiska biologicznego Anna Latawiec s. 241-254
Wyrazy czci i refleksja nad więzią między naukami Mieczysław Gogacz s. 255-257
Dwie rocznice w działalności biskupa Bohdana Bejze s. 257-259
Sympozjum Sekcji Filozoficznej Wykładowców Uczelni Katolickich poświęcone religii w życiu społecznym s. 259-260
Cykl filozoficznych wykładów o poznaniu Boga s. 260-262
Sympozjum poświęcone pamięci ks. prof. Stanisława Kamińskiego (Warszawa 9 kwietnia 1992 r. -ATK) Roman Tomanek s. 262-264
Międzynarodowa Konferencja na temat: Baer a współczesna biologia Tartu (Estonia) 28 luty — 02 marzec 1992 Kazimierz Kloskowski s. 265-266
Wokół języka i komunikacji Henryk Stonert s. 266-267
Nowe czasopismo z filozofii biologii Szczepan W. Ślaga s. 268-269
Postępy i przyszłe kierunki badania abiogenezy Szczepan W. Ślaga s. 269-271