Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 33
Studia Philosophiae Christianae
1994, Tom 30, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Logiczna forma świata - Kant i Wittgenstein Arkadiusz Chrudzimski s. 7-20
Ku ekofilozofii Zbigniew Łepko s. 21-34
Szczęście a prawo w filozofii M.T. Cycerona Anna Nawrocka s. 35-48
Postawy prokreacyjne mieszkańców Moskwy (Doniesienie z badań) Krystyna Ostrowska s. 49-58
Obraz rodziców w oczach młodzieży a nasilenie lęku i poczucia winy Jan Bielecki Iwona Marcysiak Stanisław Siek s. 59-71
Myśl filozoficzna bpa Michała Klepacza: szkicu część druga Szczepan W. Ślaga s. 73-97
Tomizm Mieczysław Gogacz s. 99-106
Hylemorficzna konstytucja ciał złożonych w świetle nauk przyrodniczych Anna Lemańska s. 106-111
Zwrot relacji izomorfizmu i homomorfizmu Roman M. Olejnik s. 112-115
Uwagi o wartościach chrześcijańskich Jan Krokos s. 116-119
Typ zachowania „A" a struktura osobowości według koncepcji psychoanalitycznej Jan Bielecki Iwona Marcysiak Stanisław Siek s. 119-127
Sympozjum „Wokół początków ludzkiego życia" Andrzej Abdank-Kozubski s. 129-130
Genom ludzki: wyobrażenia a stan faktyczny badań genetycznych Kazimierz Kloskowski s. 130-139
Intensywna terapia noworodka Jerzy Sobczyk Ewa Urbańska Janusz Świetliński s. 140-143
Animacja w świetle współczesnych poglądów chrześcijańskich etyków i moralistów Tadeusz Ślipko s. 143-148
"Ethik der Medienkommuinikation: Grundlagen", Freiburg i Br. 1992 : [recenzja] Zbigniew Sareło s. 149-150
"Person und Ethik: zur Grundlegung der Moraltheologie", Hans Rotter, Innsbruck-Wien 1993 : [recenzja] Zbigniew Sareło Hans Rotter (aut. dzieła rec.) s. 150-152
"Problemy etyki: wybór tekstów", oprac. S. Sarnowski i E. Fryckowski, Bydgoszcz 1993 : [recenzja] A. Andrzejuk E. Fryckowski (aut. dzieła rec.) S. Sarnowski (aut. dzieła rec.) s. 152-154
"Le Compromis en Morale, Revue d'éthique et théologie morale", 1993 : [recenzja] Stanisław Skobel s. 154-156
"Materiały II Ogólnopolskiej Konferencji Ochrona środowiska w nauczaniu i wychowaniu", red. M.R. Dudzińska i L. Pawłowski, Lublin 1993 : [recenzja] Józef M. Dołęga M.R. Dudzińska (aut. dzieła rec.) L. Pawłowski (aut. dzieła rec.) s. 156-159
"Theodizee - Gott vor Gericht?", München 1990 : [recenzja] Jerzy Machnacz s. 159-163
"Was ist Wahrheit?", Hans-Peter Müller, Stuttgart-Berlin-Köln 1989 : [recenzja] Andrzej Maryniarczyk Hans-Peter Müller (aut. dzieła rec.) s. 163-166
"Storia delia logica: da Boole ai nostri giorni", Corrado Mangione, Silvio Bozzi, Milano 1993 : [recenzja] Roman Tomanek Silvio Bozzi (aut. dzieła rec.) Corrado Mangione (aut. dzieła rec.) s. 166-169
"Prawa przyrody: studium metodologiczne", S. Mazierski, Lublin 1993 : [recenzja] Szczepan W. Ślaga S. Mazierski (aut. dzieła rec.) s. 169-170
Komunikat z działalności w zakresie ekologii i bioetyki pracowników naukowych z ATK w roku 1993 Andrzej Abdank-Kozubski s. 171-173
Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Studentów Filozofii Przyrody w roku akademickim 1992 Jarosław Witkowski s. 173-174
Posiedzenie Sekcji Filozoficznej Wykładowców Uczelni Katolickich, ATK; 20 października 1993 r. Sławomir Szczyrba s. 175-177
Autoreferat o heurystycznej roli analogii Mieczysław Lubański s. 177-178
XIX Międzynarodowy Kongres Historii Nauki, Saragossa (Hiszpania) 22-29 sierpień 1993 r Kazimierz Kloskowski s. 179-180
Międzynarodowy Kongres Filozoficzny w Krakowie Stanisław A. Porębski s. 180-181
Wspomnienie o Profesorze Ludwiku Borkowskim (1914-1993) Kordula Świętorzecka s. 183-191
Pamięci Księdza Profesora Stanisława Mazierskiego (1915-1993) Mieczysław Lubański s. 191-193
Pamięci Księdza Profesora Włodzimierza Sedlaka (1911-1993) Szczepan W. Ślaga s. 193-196