Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Studia Philosophiae Christianae
2000, Tom 36, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tradycyjna metodologia nauk a współczesna filozofia nauki Mieczysław Bombik s. 7-39
Definicja dejktyczna jako sposób nadawania znaczeń wyrażeniom Anna Brożek s. 41-59
Pojęcie racjonalności zawodnych sposobów wnioskowania w ujęciach Kazimierza Ajdukiewicza i Stanisława Kamińskiego Dariusz Piętka s. 61-75
Kazimierz Kloskowski (1953-1999) : sylwetka naukowa Mieczysław Lubański s. 77-90
Dokąd ewolucjo - dokąd kreacjo? Kazimierz Kloskowski s. 90-104
Wkład ks. prof. dr hab. Kazimierza Kloskowskiego do poznania struktury współczesnego ewolucjonizmu i hipotez powstania życia Leszek Kuźnicki s. 104-112
Wspomnienia Roman Bartnicki Maciej Bała Józef M. Dołęga Mieczysław Gogacz Ludwik Kostro Jan Krokos Anna Latawiec Ewa Podrez Adam Stopa Paweł Szczepkowski Roman Tomanek Jan Uchwat Ireneusz Werbiński Zbigniew Łepko Danuta Ługowska s. 112-137
Glosa do tematu cnót Mieczysław Gogacz s. 139-143
Jedność religii według dialogu "De pace fidei" Mikołaja z Kuzy Bartosz Wieczorek s. 143-158
Bóg Lwa Szestowa Tomasz Piotr Terlikowski s. 159-172
Spór o przedmiot religii w polskiej filozofii współczesnej Robert T. Ptaszek s. 173-185
Man between biological and theological thinking Bernard Hałaczek s. 186-192
Uwagi o przedmiocie matematyki Anna Lemańska s. 193-212
Sprawozdanie z trzeciej konferencji "Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata", UKSW, 15.11.1999 r. Robert Więckowski s. 213-221
Sprawozdanie z sympozjum: "Fides et ratio, w rocznicę ogłoszenia. Interpretacje - nadinterpretacje - deformacje", KUL, 9-10.12.1999 Paweł Mazanka s. 222-225
Sprawozdanie z XIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Logopedycznego Jan Bielecki s. 226-228
"Norm und Naturrecht verstehen : eine Studie zu Herausforderungen der Fundamentalethik", Johannes Michael Schnarrer, Frankfurt am Main 1999 : [recenzja] Zbigniew Sareło Johannes Michael Schnarrer (aut. dzieła rec.) s. 229-231
"Odpowiedzialność fundamentem ludzkiej podmiotowości : potrzeba i możliwości koncepcji E. Lévinasa", Ryszard Moń, Warszawa 1999 : [recenzja] Zbigniew Sareło Ryszard Moń (aut. dzieła rec.) s. 231-235
"Gnoza to znaczy wiedza", Jan Trąbka, Kraków 1998 : [recenzja] Danuta Ługowska Jan Trąbka (aut. dzieła rec.) s. 235-239
"Dlaczego miłość? : filozofia miłości w ujęciu Gabriela Marcela", Ignacy Dec, Wrocław 1998 : [recenzja] Janusz Czarny Ignacy Dec (aut. dzieła rec.) s. 239-241
"Filozofia moralna w tekstach św. Tomasza z Akwinu", Artur Andrzejuk, Warszawa 1999 : [recenzja] Mikołaj Krasnodębski Artur Andrzejuk (aut. dzieła rec.) s. 242-246